Advokatvirksomhed

Stopper efter 32 år som advokat

Drivkraften for Jens Sanvig har været menneskelighed og interesse for juraen

BRØNDERSLEV:Efter 32 år som advokat har Jens Sanvig fra AdvoNord i Brønderslev valgt at gå på pension. Mange var mødt op for at tage afsked med den 60-årige Jens Sanvig, der gennem de mange år har fået en stor berøringsflade. Det var Jens Christian Larsen, der bragte AdvoNord-kollegaernes hilsen til Jens Sanvig. - For de fleste "sølvbrudepar" er det noget særligt, når man efter 25 år kan gøre en slags status. Sådan føler jeg det i dag. - I næsten 26 år har vi arbejdet sammen - de første år på "polsk", men de sidste 17 år har vi da været lovformeligt "gift" med hinanden. Vi giftede os ret hurtigt med Finn Norup, og de seneste år har vi været en lille storfamilie, sådan, som udviklingen jo kræver. - Det har været et "ægteskab" som de fleste. Der har været gode dage, og der har været mindre gode dage. Men der har bestemt været flest af de gode dage, forsikrede Jens Christian Larsen. - Årsagen hertil er givetis, at vi i firmaet har suppleret hinanden godt og sammen dækket et bredt spektrum af de ting, der skal til, for at drive et godt advokatfirma. - Hvis vi andre nogle gange har været lidt hurtige på aftrækkeren, har du altid stædigt holdt fast i, at det vigtigste for en advokat er at levere et stykke arbejde, der er gennemarbejdet til bunds - såvel juridisk som formelt. Så må arbejdet tage den tid, det nu tager. - Jens Sanvig har stor, juridisk viden, god dømmekraft og omhyggelighed, og det har været et plus for alle. Man har altid trygt kunnet gå til Jens Sanvig for at bede om råd eller en vurdering, vel vidende, at det råd, man fik, hvilede på et sikkert, juridisk grundlag. - At andre uden for AdvoNord i Brønderslev har været klar over det samme, kommer også til udtryk i, at du gennem de maksimale seks år var i kredsbestyrelsen for den nordjyske advokatkreds, udpeget af kollegerne i kredsen. Der har du været med til at løse de klagesager, der jo undertiden bliver indgivet over advokater, sagde Jens Christian Larsen. Videre fortalte han, at Jens Sanvig i det daglige arbejde har haft fokus rettet mod at hjælpe de svage i samfundet og dem, der har særligt behov. - For dig har penge og indtjening aldrig været et mål i sig selv eller af stor betydning, men arbejdet med sagerne og interessen for den juridiske disciplin har været drivkraften. Erstatningssager, flygtningesager, sociale sager, psykiatrisager og straffesager har igennem mange år lagt beslag på den væsentlige del af Jens Sanvigs arbejdstid. - Alle, der kender lidt til disse sagsområder ved, at det ikke er de letteste sager - hverken juridisk eller arbejdsmæssigt. Både Jens Sanvig og hans ægtefælle, Hanne Engelund, er begyndt på undervisning i italiensk for begyndere. Fra kollegaerne var der et gavekort på en rejse til Italien - det land, den kommende pensionist er faldet for.