EMNER

Stopper efter knap 50 år

Tage Jensen, mangeårige formand og medlem af Moseby borgerforening, havde forud for generalforsamlingen sagt at det nu var slut for hans vedkommende

Tage Jensen har i mange år været aktiv i Moseby Borgerforening.

Tage Jensen har i mange år været aktiv i Moseby Borgerforening.

Hans værnepligt var overstået i borgerforenings regi. Tage Jensen har været aktiv i borgerforeningen i næsten 50 år. Kirsten Jensen, Tages hustru, sagde også farvel til borgerforeningen. Som afløsere valgtes Laila Fjeldal Hansen og Anette Thomsen. Borgerforeningens bestyrelse består desuden af Ann Klarborg, Lone Villadsen, Peter Klarborg Jensen, Jørgen Larsen og Leo Kristensen. Den ny bestyrelse konstituerer sig på et møde 23. marts. Kun tre borgere havde fundet vej til borgermødet, hvor der skulle vælges en ny repræsentant fra Moseby til landdistriktsrådet. Leo Kristensen, som har været Mosebys repræsentant de forgangne fire år, orienterede om udvalgets arbejde og de muligheder der er for at søge midler til lokale projekter. Herunder hvad de 10.000 kr., som alle 24 lokalsamfund får og hvad de kan bruges til. Ingen ønskede at modtage valg og ingen havde meldt sig som kandidater, så Leo Kristensen lod sig overtale til at tage en ny periode.