Hals

Stopskilte kan ikke ses i T-kryds

SKIVEREN: Det er direkte farligt, når advarselsskiltene ikke kan ses for buske og træer. Det kan Hans Rosenbech, Kongerslev, tale med om, for sidste år 26. juni opdagede han først T-krydset ved Skivervej fra Hjortrimmenvej, da han var næsten fremme ved krydset og mistede kontrollen over motorcyklen. Heldigvis skete der kun materiel skade. Det trekantede advarselsskilt, der betyder ubetinget vigepligt, var helt gemt af et træ med blade, og ca. 100 meter før krydset dækkede et andet træ for udsynet til de to vejskilte, som viser at vejen går i T. Hans Rosenbech kører som andre turister, der ikke er lokalkendte, denne smukke tur, og må sammen med NORDJYSKE konstatere, at der stadig ikke er klippet omkring træerne til fuldt udsyn. Driftsleder, Leif Nielsen, Materielgården, fortæller, at man har en mand på i øjeblikket til at gå netop disse ting efter i hele kommunen. Dette gøres én gang om året. Strækningen fra Nordjyllandsværket ned over Skiveren og langs Limfjorden er en yndet rute for turister og "bløde" trafikanter om sommeren, når turen går til Hals fra Aalborg. foto: carl th. poulsen