Lokalpolitik

Stor afstand for politikerne

AFSTAND:Efter at ha¿ fulgt med i den offentlige debat omkring boligbyggeri, planlægning og visioner for det gamle Skagen kommune, må vi desværre ¿ men ikke overraskende ¿ konstatere, at afstanden fra Frederikshavn til Skagen er for politikerne og myndighederne den samme, som fra Frederikshavn til København. At Plan -og miljøudvalgsformand John Christensen ikke har fattet, at der er rigeligt med boliger i Skagen, kan vi udmærket forstå. Nogle med den rette viden burde forklare ham, at yderligere helårs boligområder kun vil blive anvendt til ferieformål / sommerhuse og så videre. Disse spøgelseshuse har vi nok af. Godt nok siger Hr. John Christensen, at der på Toldergårdsvej bliver krav om, at mindst én person har sin faste adresse der, men det betyder ikke at man er forpligtiget til at bo der. Ingen i byrådet, bortset fra SF havde mod nok til at sige nej til denne egentlig unyttige lokalplan og endnu mere beskæmmende er at ingen der er valgt til Byrådet fra Skagen stemte imod lokalplanen, men det siger meget om hvor stor interesse der er for de enkelte lokalområder i kommunen. Boligområder og tomme boliger er der tilstrækkelig med i Skagen, som for eksempel, Nordstrand, dele af Østerby og Vesterby, det meste af Højen og så kan man begynde at vurdere hvor mange af de nyopførte andelsboliger der kommer til at stå tomme. Det er naturligvis Frederikshavn kommune der har tilsynspligten med at reglerne overholdes, men hvornår har man egentlig tid til at udføre denne opgave, da en meget stor del af Skagens huse står tomme. Selv når man kan læse i Skagens netavis, at helårsejendomme opkøbes til feriebolig, må man undres hvordan dette kan tillades (for oplysningens skyld er det hjørnet af Kong Eriks Vej og Hans Baghs Vej). Endvidere har det været med stor undren at se hvordan Clausens Hotel udvider med hotel annekser mange steder i byen ¿ to ejendomme på Oddevej, et til to i den centrale bymidte og én på Vestre Strandvej. Vi spørger blot om hvordan dette kan lade sig gøre, da der skal søges byggetilladelse og der i henhold til lovgivningen ikke må etableres hotel eller hotellignende virksomhed i helårsbolig områder, men det kan være, at lovgivningen og tilsynet er sat ud af drift eller måske er det blot synet der er noget galt med. Skiltene der reklamere ¿Clausens Hotel anneks¿ er ikke usynlige. Konklusionen er, at kommunens tilsynspligt ikke fungere og en cykeltur er åbenbart ikke nok til, at Hr. John Christensen får øjnene op og ser virkeligheden i øjnene. Det er ikke usandsynligt at virkeligheden er en anden i Frederikshavn end den er i Sæby eller Skagen. Vi kan bare håbe på at virkeligheden en anden, når der er blevet valgt et nyt Byråd om halvandet år.