Flauenskjold

Stor aktivitet i aktivitetshuset

FLAUENSKJOLD:På Flauenskjold Pensionistforenings generalforsamling kunne formanden Jens Jacobsen oplyse, at salen i Aktivitetshuset har været lejet ud 35 gange i det forløbne år. Der har været en tur ud i det grønne. Den årlige udflugt gik til Læsø, og en åletur var afviklet til Muldbjerg Kro. I årets løb har der været 45 bankospil om søndagen. Der har været 13 torsdagsspil, og 11 gange har der været spis-sammen. Ellers er man i gang med at lave om i den gamle brugs. Formanden nævnte Poul Erik Bro, der har lavet et stort stykke arbejde med gulve, loft og vinduer, ligesom der er lavet en ekstra dør. Kasserer Elna Larsen fremlagde regnskabet, der viser et mindre underskud. Ved valget var der genvalg af formanden, og kassereren blev valgt for ét år. Der var genvalg til Lis Nielsen og de to suppleanter. Genvalg var der også til revisor Jens Abildgaard. Der var mange rosende ord til Lilly Nielsen, der bager til mange af husets arrangementer. Dagen blev indledt med, at fanen blev ført ind, hvorefter forsamlingen mindedes de syv afdøde medlemmer. 30 af foreningens medlemmer deltog i generalforsamlingen, der blev holdt i salen i aktivitetshuset.