EMNER

Stor berøringsangst

Forskning viser, at mange børn, der betegnes som damp- eller ADHD-børn, har medfødte skader på grund af moderens alkoholforbrug under graviditeten.

Det gælder også en del af de hyperaktive børn, børn med adfærdsmæssige forstyrrelser og indlæringsvanskeligheder. Hyperaktive børn kommer fra familier, hvor en af forældrene selv har været hyperaktive som barn og har haft alkoholproblemer. Ca. 40 pct. af de hyperaktive børn udvikler selv afhængighed af alkohol. Studier med børn fra seks-års alderen ved universitet i Montreal har fulgt drengene til 15 års alderen. Der viste sig to ting, der kunne forudsige, hvem der tidligt ville begynde at drikke. Der skulle ske noget hele tiden og der var ingen frygt for farlige situationer. Forskning på alkoholområdet har klarlagt, at man allerede i 1. klasse kan opdage de drenge, der senere i livet vil udvikle afhængighed af alkohol. Lav fødselsvægt, en far med alkohol-afhængighed, ADHD. Opdages disse børn ikke tidligt af de kommunale myndigheder - som de burde - vil hovedparten af dem senere i livet udvikle afhængighed af alkohol. Det genetiske har stor indflydelse. En stor del af kommunernes sager drejer sig børnefamilier med voldsomme problemer. Alkoholafhængighed, vold, incest, ADHD, der ofte er nøje sammenhængende. En CASA-undersøgelse fra 2011, Center For Alternativ Samfundsanalyse, om børn i alkoholfamilier er rystende læsning. Den viser, at der i mange kommuner er en stor berøringsangst og tabuer i relation til børnefamilier med alkoholproblemer. På dette område kunne mange forfærdelige familietragedier afhjælpes og kommunerne spare i hundredvis af millioner af kroner, hvis de i kommunerne var meget mere opsøgende.