Lokalpolitik

Stor betydning

Motorvej og liv i landdistrikterne. Er det to forenelige størrelser?

Aalborg Kommune har store ambitioner om at holde liv i landdistrikterne. For os herude kan det ofte synes som tomme ord, der luftes ved passende lejligheder. Vi kæmper en sej kamp for at bevare et minimum af serviceydelser, der kan tiltrække og fastholde beboerne, f.eks. en ordinær busforbindelse. Hvis den tredje limfjordsforbindelse bliver en vestløsning, vil det have ganske dramatisk indvirkning på vort lille lokalsamfund. Mindst 7 husstande vil blive totaleksproprieret. Disse familier udgør over 10 pct. af det samlede antal familier i området. Der er ikke mulighed for at flytte til andre huse her i området. Da de tillige deltager aktivt i lokalsamfundet, vil det blive et stort tab for hele samfundet herude. Med en vestløsning vil området blive yderligere støjbelastet, og de få rekreative områder, vi har herude, vil miste deres værdi. Det betyder, at området ikke længere er så attraktivt at bo i. Vi må forvente, at huspriserne falder, hvis der anlægges en motorvej, og at nogle ejendomme bliver usælgelige. Vi forudser, at det bliver meget svært at tiltrække aktive borgere til byen med endnu en motorvej i baghaven. Hvorupgård er et meget lille samfund, og det må vel karakteriseres som et landdistrikt i ordets mest basale betydning. Hvis Aalborg Kommune seriøst vil arbejde for at holde liv i landdistrikterne, skulle politikerne måske overveje, om de kan løse deres trafikproblemer omkring fjorden og byen uden at anlægge nye motorveje i oplandet.