Retspleje

Stor bøde for at sløse med sikkerheden

Håndværksmester fik ingen rabat i retten, som mente, at der ikke var noget formildende

BRØNDERSLEV:En 48- årig håndværksmester fra Brønderslev er i retten i Brønderslev idømt en bøde på 25.000 kroner for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Håndværksmesteren var tiltalt for - som ansvarlig indehaver og arbejdsgiver i virksomheden - ikke at have draget omsorg for at arbejdet med oplægning af tagsten på et parcelhus i Brønderslev blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ved tilsyn havde Arbejdstilsynet konstateret, at en af firmaets ansatte i forbindelse med dette arbejde færdedes på et stillads i en højde på cirka 2,75 meter, og stilladset var ikke forsynet med rækværk. Arbejdstilsynets konklusion på stedet var derfor, at der ikke var truffet tilstrækkelig og effektiv foranstaltning til sikring af faldulykker, - fordi rækværket manglede. Håndværksmesteren erkendt forholdet og grunden til at sagen endte i retten var, at han mente, at bøden var alt for høj og at der var flere formildende omstændigheder. Efter hans forklaring i retten var han ny virksomhedsindehaver, og mente derfor ikke, at han var inde i alle forhold vedrørende det sikkerhedsmæssige på arbejdspladser. Han lagde nyt tegltag på huset, hvor ejeren i forvejen selv taget det gamle tag ned. Han havde forsøgt, at leje et stillads, men da der var ingen udlejningsstilladser var ledige, valgte han i stedet at købe et nyt stillads. Men der løb han - mente han selv - ind i endnu en formildende omstændighed, idet rækværket til det nye stillads var i restordre, og der ville gå 14 dage inden rækværker ville blive leveret. Derfor gik han alligevel i gang med at lægge tegl. På anklagerens forespørgsel om, hvorfor han ikke ventede med at lægge teglene på indtil tingene var i orden, forklarede håndværksmesteren, at huset jo stod åbent og i tilfælde af regn kunne der ske store vandskader, som han måske kunne blive draget til ansvar for. En anden formildende omstændighed - som håndværksmesteren fremførte - var, at det kun ham selv der arbejdede på stilladset, hvilket den fremlagte fotodokumentation beviste. Men ifølge anklagerens dokumentation af såvel landsrets som højesteretsdomme i lignende sager, er der ingen formildende omstændigheder, der kan give nedslag i bøder, når der sker overtrædelse af sikkerhedsmæssige forhold på arbejdspladsen. Derfor var påstanden en bøde på 25,000 kroner, en påstand dommeren valgte at følge. Tiltalte skal betale sagens omkostninger og efter kort samråd med sin forsvarer valgte han at udbede sig 14 dages betænkningstid med hensyn til anke til landsretten. nca