Retspleje

Stor bøde til vognmandsfirma

Ankede afgørelse til landsretten, men frafaldt anken igen.

Et vognmandsfirma fra Fjerritslev-området, som ved retten i Hjørring i januar blev idømt en bøde på 58.000 kroner for som ansvarlig for en af firmaets chaufførers fejl samt mangler med køreskiver på en af firmaets lastvogne, har frafaldet en berammet anke til Vestre Landsret. Den store bøde blev udløst ved en efterkontrol af firmaets køreskiver fra september 2008, hvor der blev konstateret mere eller mindre graverende fejl på ikke mindre end 17 køreskiver hos en bestemt chauffør. Chaufføren blev ved Retten i Hjørring i april 2010 fundet skyldig i overtrædelserne og idømt en bøde. Den 31. januar i år var vognmandsfirmaet ved retten i Hjørring tiltalt for og blev kendt skyldig i ansvaret for chaufførens gentagne overtrædelser af en række forordninger, bekendtgørelser m.v. fra Justitsministeriet og Europa Parlament - og Råd om korrekt anvendelse af køreskiver. Firmaet ankede sagen til Vestre Landsret til formildelse, og anklagemyndigheden modsætningsvis til stadfæstelse. Sagen var berammet i landsretten for et par måneder siden, men blev udsat på grund af sygdom. I december var sagen genberammet i Landsretten, men tre dage før frafaldt vognmandsfirmaet anken, og dermed står byrettens dom ved magt. Af byrettens dom fremgår, at vognmanden efter sædvanlig praksis gøres ansvarlig for chaufførernes overtrædelser af reglerne om køre- og hviletid. Vognmanden vil typisk kunne høste fortjeneste af chaufførernes overskridelser af reglerne, hvilket der skrides ind overfor. Selv om den pågældende chauffør er idømt en bøde, er firmaet ansvarlig for overtrædelserne, idet der oftest vil være tale om fortjeneste, pointerede anklageren. Vognmandsfirmaets direktør erklærede, at man principielt er enig i, at vognmanden skal straffes, hvis der er økonomisk fortjeneste ved overtrædelserne. Der er tale om sjusk fra chaufførens side og overtrædelse af administrative foreskrifter. Det er ikke i vort firmas interesse. Bestemmelsen, der giver mulighed for at pålægge vognmanden ansvar er valgfri, hævdede direktøren. Af dommens præmisser fremgår, at tiltalte har erkendt de faktiske forhold. Der er ikke grundlag for at fastslå, at de overtrædelser, som chaufføren er dømt for, har medført en forøget fortjeneste for tiltalte. Alligevel blev det lagt til grund at overtrædelserne blev foretaget i vognmandsfirmaets interesser, og derfor pålægges firmaet ansvar for overtrædelserne. Og derfor fik firmaet en bøde på 58.000 kr. , som altså nu står ved magt