Stor debat om fremtidens plejeboliger

MOU:Der skal bygges 36 plejeboliger i Mou, men det har vist sig at være en lidt kompliceret affære. Sagen blev behandlet på kommunalbestyrelsesmødet 25. juni, og derfra blev sagen efter nogen debat sendt direkte videre til et borgermøde. Det blev holdt i tirsdags. Ifølge planerne skal plejeboligerne opføres på dele af arealerne af Mou Skole. Her skal i givet fald den ældste bygning fra 1914 rages ned. Desuden er planerne, at den nordlige del af det nuværende plejecenter rives ned. Men trods dette, kniber det alligevel med at have plads nok til plejecentret. Der bliver bygget tæt. Der bliver bygget med en bebyggelsesgrad på 75 procent. Derfor borgermødet. Mødet blev styret af socialudvalgsformand Finn Ladefoged, og til stede var også den 20-mands styregruppe, som er arbejdsgruppen for projektet. Fem personer heri er fra kommunalbestyrelsen. I alt var der omkring 100 gæster til dialogmødet, som startede med, at Anne-Lise Fruelund fra forvaltningen gennemgik planerne for placeringen, mens arkitekt Mogens Pedersen fortalte om, hvordan bygningerne skal se ud. Herfra var debatten ikke blot fri, men også bramfri, og mange synspunkter blev luftet. Bolden blev givet op af menighedsrådsformand Rigmor Jørgensen, der spurgte til Kirkeomgivelsesaftalen. Den går ud på, at kirken og dens myndigheder skal orienteres, når der sker større ændringer i området i umiddelbar nærhed af kirken. - Hvorfor har der ikke været en forhandling med menighedsrådet? Hvordan er I kommet frem til at forbigå aftalen, spurgte Rigmor Jørgensen. - Der eksisterer ikke nogen aftale, lød det oppe fra podiet. Og hele afsnittet om kirkeomgivelsesaftalen vil blive pillet ud af lokalplanforslaget. Hans Flou bor lige over for plejehjemmet. - Trafikken på Dokkedalvej er enorm. Det passer ikke, dét der står i lokalplanen, sagde han, og ønskede en ny støjmåling. Det fik Finn Ladefoged til at give tilsagn om en trafiktælling i området. Samme Finn Ladefoged lovede i øvrigt, at alle indsigelser vil blive behandlet seriøst. Han fortalte også, at han havde et par bud på, hvor motionscentret og ungdomsklubben kan holde til, når eller hvis deres bygninger rages ned. På borgermødet var der stærkt delte meninger om nedrivningen af den gamle skolebygning. Mange havde et personligt forhold til den. Dels fordi de selv har gået der, og dels fordi de fandt den bevaringsværdig. Andre anførte, at det var uheldigt, at der blev bygget så tæt på Dokkedalsvej og Ny Høstemarksvej. Til gengæld mente repræsentanter fra personalet i de kommende plejeboliger, at den tætte bebyggelse er i orden. For at få bedre plads til byggeriet, blev det endvidere foreslået, at man opkøbte en villa på Ny Høstemarksvej med tilhørende stor grund. Det kunne give mere luft i byggeriet. Efter en gigantisk talelyst endte mødet med, at flere af de tilstedeværende byrådsmedlemmer opfordrede til, at man gik i gang med plejeboligbyggeriet her og nu. - Ellers er det ikke sikkert, at det overhovedet bliver til noget, anførte både Randi Madsen og Finn Ladefoged (begge S), og blev støttet i dette synspunkt af såvel Nils Knudsen og Iver Kjærgaard (begge V)

Forsiden