Stor effektivitet

Den internationale finanskrise, klimaændringer og internationale konflikter har i 2008 været tacklet med en effektiv og hurtig reaktion fra EU’s side, det fastslår Kommissionens almindelige beretning bl.a.

Unionen var i forgrunden på den internationale politiske scene, og årets vigtigste institutionelle begivenhed var hele processen i forbindelse med ratifikationen af Lissabon-traktaten, som desværre gik i stå på grund af Irlands nej ved deres folkeafstemning, men debatten lever i bedste velgående. Jeg husker også året 2008, som et af de år hvor der var mange, og store udfordringer, som medlemsstaterne og EU’s institutioner har imødegået og gennemført i fællesskab, bl.a. havde EU en ledende rolle med arbejdet hen imod en gennemgribende reform af det finansielle system, og de europæiske økonomier har fået tilført foranstaltninger, der skal koordinere de europæiske reaktioner over for den globale krise. Et andet stort politisk projekt i 2008 var engagementet i forbindelse med fastlæggelsen af en europæisk energi politik, der tager højde for de fremstormende klimaændringer, idet Det Europæiske Råd på december topmødet blev enige om den ambitiøse pakke med foranstaltninger der vedrører energi og klimapolitikken, der skal gøre EU i stand til at nedbringe drivhusgasemissionerne med mindst 20 procent, og finde frem til yderligere energibesparelser frem mod 2020 og videre frem. Udenrigspolitikken fik ligeledes en fremtrædende plads med bl.a. en plan om Middelhavsunionen, partnerskab med landene i Østeuropa og en udvikling af sortehavssynergien, og EU var aktiv i løsningen på konflikten i Georgien, og af løsningen af energiforsyningssikkerheden, der var et vigtigt element for EU. Da jeg ikke kan berøre alle elementerne i et debatindlæg, kan jeg henvise til den 250 sider store beretning, der beskriver udviklingen inden for de forskellige aktivitetsområder i forhold til de fire strategiske målsætninger som Kommissionen har vedtaget, nemlig velstand, solidaritet, sikkerhed og EU som verdenspartner, og aktiviteterne i alle de øvrige EU – institutioner og organer. Rapporten er udgivet på 22 officielle sprog og findes på internettet. VVV. Europa. EU/generalrapport/fr/welcome. htm.