Stor efterspørgsel gav Rockwoll-vækst

I løbet af efteråret kunne man på fabrikken i Ø. Doense knap følge med efterspørgslen.arkivfoto: jens morten

I løbet af efteråret kunne man på fabrikken i Ø. Doense knap følge med efterspørgslen.arkivfoto: jens morten

KØBENHAVN:Isoleringskoncernen Rockwool nød godt af en usædvanlig kraftig efterspørgsel i 2006. Det var umuligt for koncernen at imødekomme de drastisk stigende behov, så man mere eller mindre fik udsolgt i andet halvår. Året gav en vækst i omsætning på 15 procent, hvilket er den højeste vækstrate i nyere tid. Samlet solgte Rockwool for 11,5 milliarder kroner i løbet af året, og for 2007 ventes yderligere en vækst på 12 procent. Resultatet efter minoritetsinteresser steg med hele 65 procent til et overskud på 950 millioner kroner. For 2007 ventes her yderligere en forbedring til 1,2 milliarder kroner. Salgspriserne ventes at stige, men ikke så det kan opveje inflationen. Selskabet har dels haft glæde af byggemarkeder i sund udvikling i store dele af Europa, dels af et øget fokus på energibesparelser i bygninger. Den fulde udnyttelse af fabrikkernes kapacitet blev i regnskabet delvist modvirket af øgede omkostninger til løn og råvarer. Selskabet fortsætter med at udvide sin fabrikskapacitet. I 2006 blev en ny fabrik til Rockfon-lofter indviet i Polen, mens Rockwool-fabrik nr. to blev sat i drift i Rusland. Endnu en fabrik ventes åbnet senere i år i Kroatien, og dertil kommer udvidelse på fem fabrikker, herunder nye produktionslinjer i Polen og Canada. Niveauet for investeringer ventes at være betydeligt højere end de foregående år, og koncernen ventes i 2007 at investere to milliarder kroner i øget kapacitet. I lyset af den positive udvikling har selskabet øget sine finansielle mål fra og med 2007. For eksempel er målet for omsætningens vækst sat op fra seks procent pr. år til otte procent pr. år. /ritzau/

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk