EMNER

Stor fejltagelse

Patientforeningens formand, hr. Karsten Skawbo Jensen, citeres 7.1. for at sige: "Jeg bliver forstemt hver gang, jeg ser på disse tal (fra DNI: Det nationale Indikatorprojekt). Der er alt for høj dødelighed og alt for mange komplikationer på dette område. Sådan burde det ikke være efter 10 års indsats".

Og det er selvfølgelig sygehusvæsenet, der er tale om. Hvis man går ud fra, at DNI's tal er de rigtige (og det gør jeg), tror jeg, formanden gør sig skyldig i en stor fejltagelse, der er så stor, at offentligheden måske helst ses ikke at vide noget om den. Fejlen er nemlig, at Skawbo Jensens perspektiv - 10 år - slet ikke er tilstrækkeligt til at kunne forstå den "alt for høje dødelighed og alt for mange komplikationer". De er muligvis slet ikke af medicinsk og lægelig art - men i høj grad af finansiel. Allerede i slutningen af 90'erne startede "the brainwave", professor i mikrobiologi, overlæge dr.med. hr. Niels Høiby, Rigshospitalets afd. for mikrobiologi, udgivelsen af fire små skrifter på forlaget DLFY, Danske Læger For Ytringsfriheden, der kan få hårene - selv på hjernedøde - til at rejse sig (hvis de ikke er medlemmer af DJØF). Heraf fremgår det med næsten kirurgisk operativ projektørbelysning, at Danmarks sundhedsbudgetter er blevet udhungrede med ca. 1-2 pct. af BNP pro anno gennem snedige DJØF-manøvrer siden begyndelsen af 1970'erne. Denne snedige manøvre har langsomt, men med matematiske præcision - ifølge professoren - bragt Danmark fra ca. en førsteplads blandt de nationer, vi sammenligner os med, altså EU-brødre og -søstre, til en ca. 32. eller 33. plads på sundheds-rangstien, idet brødrenes BNP'er også har været under kontinuérlig stigning i den samme periode. Procentsatserne er naturligvis pct. af BNP - og altså over en ca. 30-årig periode. Hvis man kan regne med akkumuleret kapitalmængde og renters rente - som det ser ud til, man kan i "finanskrise"-sektoren, er der noget at slikke på. For de samtidige stigninger i priserne på lægeydelser, medicopriser, forskningsydelser, hospitalsudstyrspriser osv. er naturligvis også kontinuérlige gennem 30 års perioden. Alt det snedige skal jeg ikke gøre mig klog på. Professor Høiby er alt tilstrækkeligt. Men hvis man vil være sikker på at forstå det hele i sin helhed, bliver man naturligvis nødt til at læse professorens skrifter, som nævnt på DLFY. De kan lånes på ethvert velassorteret bibliotek i Deres nabolag, og jeg kan nøjes med en varm anbefaling. Det er sildefilet for Mogens! ("It's hot stuff, probably even "the right stuff", and bright stuff anyway". Det er det rigtige "stuff" for alle, der vil være lige så kloge som en DJØF'er (uden at tage embedseksamen). På den baggrund, professor Høiby stiller til rådighed for en tier, er der ingen vanskeligheder med at forstå DJØF'eriets sande opgaver her i livet. Og det er bare svært at tvivle på, at lægeforeningens formand, hr. Jens Winther Jensen, ikke skulle være helt oppe på mærkerne, når han samme dag citeres for at sige: "Kvaliteten er ikke blevet taget alvorligt nok. Fokus har stort set udelukkende været på at fjerne ventelister, hvor der har været en mærkbar økonomisk grund til at gøre det bedre". Forebyggelses- og sundhedsminister Jakob Axel Nielsen støtter lægeforeningsformanden med en henvisning til den såkaldte "Løkke-pose", "der har sat skub i antallet af operationer". En næsten grusom og grum udtalelse på baggrund af Skawbos DNI-estimation, men det er nok kun set i mit begrænsede perspektiv, håber jeg.