Lokalpolitik

Stor folkelig modstand mod bebyggelse

SÆBY:Heller ikke Børge Juul Kristensens tredje forslag til en bebyggelse på havnefronten nyder folkelig opbakning. Tværtimod har et væld af borgere gjort indsigelse mod det ambitiøse byggeri. I dyngen af klager peges på mange kritisable forhold, hvoraf nogle går igen i de fleste indsigelser. Generelt mener borgerne, at byggeriet bryder med lokalplanens formålsbestemmelser. Byggeriet er for stort på alle leder og kanter og passer slet ikke ind i miljøet på havnen. "Vi mener ikke, at det kommende byggeri opfylder intensionerne, da det på de tegninger, vi har set, virker for bastant og ikke harmonerer med det bestående byggeri, desuden ser det ud til at ville skjule kirken fra søsiden", hedder det i en indsigelse af bevaringsforeningen. Massivt Beboerforeningen på havnen er på banen med lignende betragtninger: "Dette byggeri vi blive så stort og massivt, at havnefrontens karakter ændres væsentligt og tilfører området en sådan disharmoni, som ikke er forenelig med lokalplanens formålsparagraf". Og senere: "Byggeriet vil ikke sikre, at det særlige havnemiljø, som er beskrevet i Bavaringsplanen og de de bøger, som er udgivet af Nationalmuseet, bevares. Det oprindelige købstadsmiljø vil blive smadret". De nærmeste naboer til et kommende byggeri, er stærkt utilfredse med, at det snart vil være slut med privatlivets fred. Lokalplanens byggefelter overskides, så nybyggeriet rykker tæt på eksisterende byggeri. "Vi naboer mod vest får vores privatliv krænket og udstillet i stor stil. Det får konsekvenser for vores livskvalitet, ligesom vores ejendoms værdi falder. Byggeriet kommer til at ligge så tæt på skellet i en højde af tre plan, at vores færden i vores haver stilles til udsigt... Alle, der kommer på svalegangen, som fører hen til indgangsdørene, kan glo direkte ned i vores haver, studere vores vasketøj og frokostborde", hedder det i en ansøgning understrevet af fire borgere. Misvisende Det går desuden igen i flere indsigelser, at de fremlagte tegninger af byggeriet ikke er målfaste og giver et misvisende og forskønnet indtryk. Byggeriet fylder mere, end tegningerne viser, og det vil kaste lange skygger. I indsigelserne klages også over byggeriets højde, der ifølge beboerforeningen vil blive 11,7 meter set fra kajkanten. Lokalplanen tillader et byggeri i 10,5 meter højde. Visuelt vil byggeriet ligne boligblokke i tre etager, hvilket er også protesteres mod. Endelig slås det fast, at byggeriet stadig er i strid med lokalplanens bestemmelse om, at en bebyggelse på havnefronten skal fremstå som fritliggende eller delvist sammenbyggede huse. Stort set alle borgerne mener, at Juuls byggeri vil smadre det unikke miljø på havnen og i den gamle bydel en gang for alle. Det udtrykkes der stor vrede og sorg over. Og politikerne opfordres til at tænke sig godt om. En af indsigelser slutter eksempelvis således: "Kære byrådsmedlemmer, gør jeres pligt og stå ved jeres ansvar for vores bevaringsværdige by. Skær igennem og find en økonomisk løsning, der tilgodeser involveredes tab, samt at vi bevarer vores by, turisternes fortsatte interesse samt Sæbys boboeres daglige glæde ved at bo et sted, der er rart at være".