Stor forringelse

VK-regeringens velfærdsreform er et forkromet udspil, der omfatter et større antal år ud i fremtiden, hvor alt kan ændres efter et folketingsvalg. Regeringen vil øge beskæftigelsen med 125.000 i 2025, stigende til over 150.000 i 2040.

Det skal kunne betale sig at arbejde! Men skattereformen, som skal bevise påstanden med skattelettelser, er ikke med i udspillet. 25.000 fremmede skal i arbejde frem mod 2010. Men hvad med de 900.000 danskere i aldersgruppen 18-65 år, der er uden for arbejdsmarkedet, herunder 140.000 på dagpenge Der er ingen mangel på arbejdskraft, men mangel på initiativer fra regeringen til at skaffe flere i arbejde. Netop nu har vi højkonjunktur med 80.000 ubesatte job. Hvor er samarbejdet imellem arbejdsformidlingen og virksomheder m.fl.. Titusinder af ledige, medlem af a-kasse eller på overførselsindkomst vil ikke i arbejde. Det er nu regeringen skal løse problemer, ikke i 2025. Skal vi sikre velfærdssamfundets beståen om 15 år, kræver det 3000-4000 flere nye virksomheder og en skattereform med skattelettelser for erhvervslivet, lønmodtagere og andre. Med en sådan udvikling vil flere komme i arbejde og de bedst uddannede forblive i Danmark. Folkepensionsalderen sættes op fra 65 til 67 år. Og efterlønnen sættes op fra 60 til 63 år. To store forringelser i et samfund, der kalder sig rigt, uden statsgæld til udlandet. I stedet for at afskaffe efterlønnen forsøger regeringen at udhule den og håber, at den derved uddør. SU til unge omlægges og forringes. Med indflydelse fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet kommer der forhåbentlig en reform, der tilgodeser befolkningen.