EMNER

Stor forskel mellem landmænd

} BRØNDERSLEV: 700.000 kr. En pæn husstandsindskomst for en lønmodtagerfamilie. Så stor er forskellen mellem den mest og den mindst effektive fjerdedel af svineproducenter i Vendsyssel. Det viser analyser, foretaget af Landbonords Svinerådgivning. Forklaringen er fremfor alt forskel i produktivitet. Den mest effektive fjededel af besætningerne får over 26 grise pr. so om året, den mindst effektive fjerdedel under 20. Der fødes færre grise pr. kuld, der dør flere og flere dage om året er uproduktive. Samlet er der mellem den bedste og den dårligste fjerdedel af sobestningerne en forskel på 500.000 kr. i dækningsbidrag. I slagtevinebesætninger er der især forskellen i grisenes daglige tilvækst og foderforbrug, hvilket giver et samlet forskel på en besætning med både søer, smågrise og slagtesvin på de nævnte 700.000 kr. - Gode økonomiske resultater kræver rettighed omhu, konstaterede chefkonsulent Poul Stendahl på årsmødet i Brønderslev. Han gav også sit bud størrelsen af fremtidens svine-bedrift: Den vil blive i størrelsesordenen 250 -800 dyreenheder - svarende til mellem 9000 og 28.800 producerede slagtesvin om året. På årsmødet med 350 deltagere var der valg til svineudvalget. Formand Jørgen Barkholt, Sindal, genopstillede ikke, og blev afløst af Niels Vestergaard Salling, Klæstrup ved Brønderslev. kjøller