EMNER

Stor forskel på hjælpen afhængigt af bopæl

KØBENHAVN:Børn af alkoholikere i Vejle får langt bedre hjælp end børn i Viborg og København. Det fremgår af den kortlægning af hjælpen til alkoholikeres børn, som konsulentfirmaet Rambøll netop har gennemført. Den kommer et år efter, at de fleste amter har ansat børne- og familiesagkyndige til at hjælpe alkoholikeres børn som led i et projekt igangsat af Sundhedsstyrelsen. Århus Amt har valgt helt at stå uden for projektet, mens det f.eks. slet ikke er lykkedes for Viborg Amt at give direkte behandling eller støtte til de mange børn, der har brug for hjælp. Derimod har adskillige børn i både Vejle, Fyns og Frederiksborg Amter haft glæde af hjælpen, som har været efterspurgt i mange år. - Forældrene er meget glade for, at der er et tilbud til deres børn. De er bange for, at de har skadet børnene, siger cand.psych. Tina Aalbæk fra Vejle Amt. I alt viser undersøgelsen, at kun seks procent af alkoholikernes børn på en eller anden måde er blevet inddraget i behandlingen. I en periode på et halvt år har 240 børn af alkoholikere f.eks. modtaget enten direkte eller indirekte hjælp i Vejle Amt. 425 børn fik støtte i Frederiksborg Amt, mens kun 10 børn fik samme tilbud i hovedstadsområdet. I samme periode var der ingen børn, der fik behandling i Viborg og omegn. /ritzau/