Stor forvirring om udgifter

Byråd brugte tid og ord på punkt om vandværk, som de færreste helt forstod

Lokalpolitik 14. juni 2003 08:00

TREKRONER: Forvirringen og følelserne fik frit løb, da kommunalbestyrelsen i Fjerritslev på sit seneste møde atter diskuterede Trekroner Vandværk. Denne gang handlede det nu ikke så meget om gammel gæld og vandspild, der ellers den seneste tid har bragt det lille kommunale vandværk på dagsordenen. Derimod handlede det om noget, der af nogle politikere blev betegnet som uforståeligt og regnskabsteknisk. Kommunen opkræver administrationsudgifter af forbrugerne. Ikke et fast beløb pr. forbruger men en procentsats, så storforbrugere betaler mere. Det havde fået en af storforbrugerne, byrådsmedlem Karl Aage Jespersen (UP), til at foreslå, at administrationen overgår til Han Herreds Elforsyning, eller at hver forbruger skal betale en 100-kroneseddel. - Uretfærdigt - Alle kan vel forstå, at den anden fremgangsmåde er uretfærdig. Resultatet er, at vi er tre forbrugere i Holmsø, der må betale over 75 procent af administrationsudgifterne, har Karl Aage Jespersen forklaret i et brev til byrådet. Under behandlingen af sagen måtte han selv uden for døren, da han blev erklæret inhabil. Det samme blev en anden Trekroner-forbruger og politiker, Ejvin Krukow (V). Forvirringen blandt de resterende 15 politikere skyldtes især, at de omtalte udgifter har svinget mellem godt 2.800 kroner og hele 23.100 kroner de sidste seks år. - Jeg vil da nødigt være kasserer i et vandværk med så svingende omkostninger, lød det fra Johan Svaneborg (UP). En stille bøn Kan det overhovedet været rigtigt, spurgte andre politikere, og formand for teknik- og miljøudvalget Jørgen Eriksen (V) måtte flere gange forklare sit syn på en sag, han helst ville have været foruden: - Jeg er så ked af denne sag og alt andet omkring Trekroner Vandværk. Hver aften beder jeg en stille bøn til, at den må være slut, lød det blandt andet fra Jørgen Eriksen. Han forklarede, at de opkrævede penge er en procentsats af de årlige driftsudgifter. Og når der blandt andet har været "dummebøder" - som han udtrykte det - til staten for vandspild, er driftsudgifterne så forskellige fra år til år. Udvalgsformanden understregede dog også kraftigt, at det skulle være slut med så stort et vandspild, og at der ikke vil blive opkrævet særlig store beløb fremover fra forbrugerne. Derfor talte han for at beholde den nuværende ordning, indtil vandværket eventuelt bliver et privat forsyningsselskab. Det fik han medhold i, og så lød der en stille bøn om at få det hele formuleret, så det er nemmere at forstå.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...