Stor fremgang i VK Vendsyssel

JERSLEV: År 2003 var et rigtig godt år for VK Vendsyssel. Fremgangen i antal af medlemmer fortsatte med stor styrke, så medlemstallet er steget med 27 procent til 127 medlemmer. Det kunne formanden for Jerslev-Sterup Idrætsforenings volleyboldafdeling, Kaj Styrishave, oplyse i sin beretning på afdelingens generalforsamling. Stigningen i medlemstallet er først og fremmest sket i de alleryngste årgange blandt kids-spillerne. Der er dog også fremgang at spore i seniorafdelingen og blandt motionisterne. Også sportsligt har året været godt. Damerne rykkede i 2. division og er sikret mod nedrykning. VK Vendsyssel var repræsenteret med otte kidshold i Hjallerup. Der vil fra bestyrelsens side blive gjort en stor indsats for at finde trænere nok til ungdomsholdene. Ud over de daglige opgaver er der specielt to store opgaver, der skal løses: Jerslev Marked og Løkken-cuppen. Stævnet i Løkken er en stor opgave, men giver også en god indtægt. De to opgaver har således i det forgangne år indbragt 65.000 kr. til afdelingen. Økonomien er god. Forrige års underskud på ca. 10.000 kr. er vendt til et stort overskud. Alle valg til bestyrelsen var genvalg. ruk