Stor fremgang på de primære områder

Sparekassen Thy har fremlagt sit halvårsregnskab og opjusterer sine års-forventninger THISTED: Her til morgen, fredag, har Sparekassen Thy offentliggjort sit regnskab for første halvår af 2007, og det fører til, at man opjusterer forventningerne til hele året til 60-65 mio. kr., siger direktør Ivan Christiansen. Halvårsresultatet er 10 mio. kr. større end i samme periode i fjor. De 160 ansatte har skabt et resultat for de første seks måneder på 38 mio. kr. før skat eller 30 mio. kr. efter skat, hvilket er over sparekassens egne forventninger og skal ses i sammenligning med 21 mio. kr. året før. - Det er en god udvikling, og vi har det godt med, at resultatet er skabt på de primære forretninger, siger Ivan Christiansen, der forklarer, at udviklingen skyldes en betydelig stigning i forretningernes omfang. Der laves generelt flere forretninger med den enkelte kunde, og der er en pæn tilgang af nye kunder. Siden nytår har der været en fremgang i udlån på 14,1 pct., svarende til 373 mio. kr. Det er både privat- og erhvervskunder, der låner mere, og udlånet har nu rundet en milepæl på 3 mia. kr. Vækst overalt Udvidelsen sker både i det oprindelige geografiske forretningsområde Thy-Hannæs-Thyholm og i sparekassens nye forretningsområder med afdelinger i Holstebro, Aulum og Herning. Også leasingudlån er i vækst, og her har sparekassen oplevet en stigning siden nytår på 33 mio. kr. Væksten viser sig også på indlånssiden, der siden nytår er udvidet med 131 mio. kr. til nu 2,4 mia. kr. Det er især stigende renter, der har givet flere indlån, hvori dog indgår en stærkt vækst i pensionsopsparinger, som sættes i værdipapirer. Herunder i investeringsbeviser i de forskellige foreninger, sparekassen samarbejder med. Når omsætningen udvides, stiger også omkostningerne - nemlig med 8,5 pct., men en stor del heraf skyldes dog åbningen af den nye filial i Herning, oplyser Ivan Christiansen, der videre fortæller, at kursreguleringer i halvårsregnskabet har givet en nettogevinst på 5,3 mio. kr. Sparekassen Thys balance er siden nytår steget med 410,1 mio. kr. til 4086,2 mio. kr. @Byli.9.special.bund:Af Villy Dall villy.dall@nordjyske.dk