EMNER

Stor frilufts-gudstjeneste ved Nors Sø 2. pinsedag

Sidste år deltog omkring 700, og det inspirerer til at gentage succesen samme sted i år THY-HANNÆS: For andet år i træk kommer det store grønne område ved Nors Sø til at danne rammen om en stort anlagt friluftsgudstjeneste, som menighedsråd og præster i Thisted Provsti vil holde 2. pinsedag mandag den 28. maj. Sidste år var der ”premiere” den 11. juni, og initiativtagerne anslår, at omkring 700 deltog i friluftsgudstjenesten. - Og mange har efter gudstjenesten givet udtryk for, at det var en fantastisk oplevelse at gå til gudstjeneste sammen med så mange andre ude i Guds frie natur. Det gav os lyst til at tilrettelægge en friluftsgudstjeneste igen, siger sognepræst Mariann Amby, Tilsted. Hun udgør planlægningsudvalget sammen med kollegerne Lone Olsen, Vesløs, Poul Henning Poulsen, Thisted, og Leif Hvass, Sennels, og de har i fællesskab stået for alle praktiske forberedelser. Pladsen ved Nors Sø, som Thy Statsskovdistrikt stiller til rådighed, ligger centralt i provstiet. Der er gode parkeringsforhold og mulighed for at gå på skovtur, bade, eller hvad man har lyst til efter gudstjenesten. Prædikanten i år er sognepræst Gitte Ishøy, Thisted, og nogle af skovens ansatte sørger for opstilling af alterbord og krucifix i træ. Gitte Ishøy bliver i løbet af gudstjenesten assisteret af ikke færre end syv af provstiets præster. FDF-orkestret sørger for musikken, og styret af organist Preben Nørgaard Christensen leder Thisted Kirkes Drenge-Mandskor menigheden gennem salmesagen. Provstiets menighedsråd bakker op om gudstjenesten, og mange steder bliver der arrangeret fælles kørsel.