Stor gæld er ikke kun slem for skyldneren

NORDJYLLAND:Overdreven privat gældsætning kan være dyrt og ubehageligt, ikke bare for skyldneren, men også for kreditgiveren. Og i den sidste ende for lokalsamfundet. Det viser f.eks. tallene for gældssaneringer. De nyeste tal for de ni nordjyske retskredse giver et årsfacit på 221 gældssaneringer, og hvis man med et slag på tasken sætter hver af dem til et tab på 100.000 kr., har offentlige og private kreditgivere måttet vinke farvel til 22,1 millioner kr. Det skal der nu gøres noget ved ad politisk vej, mener Det Radikale Venstre, hvis socialpolitiske ordfører Kim Sejr har indleveret et beslutningsforslag om oprettelse af en privat gældsrådgivning, som skal indfange skyldnerne og hjælpe dem på rette spor, inden den store sociale nedtur begynder - med tvangsauktion og skilsmisse som endestation. - Jeg forestiller mig en ordning, som ligger udenfor både socialforvaltningens og kreditgiverens rammer, f.eks. gennem Forbrugerrådet, som skal give adgang til rådgivere med indsigt både indenfor økonomi, jura, socialvæsen og psykologi, siger Kim Sejr. Finansieringen skal i begyndelsen ske over finansloven, men Kim Sejr ser gerne, at finansieringen på længere sigt varetages af kreditgiverne, som ofte gennem letsindige lån er medansvarlige for, at mennesker havner i gældsfælden. EU-kommissionen barslede sidste efterår med et forslag til harmonisering af de europæiske kreditregler. En af konsekvenserne kan blive, at manglende iagttagelse af ansvarlig kreditgivning kan medføre, at kreditor ikke vil kunne indkræve sit tilgodehavende ad rettens vej. Den vil Kim Sejr godt tygge lidt på. En sådan ordning kan medføre, at store grupper simpelthen udelukkes fra at få lån.