EMNER

Stor gevinst for os

En måned før valget til Europa-Parlamentet er det på sin plads at fremhæve de store økonomiske gevinster,

Danmark har haft ved medlemskabet af EF/EU. I de første 28 år var de direkte overførsler til Danmark fra EU større end Danmarks betalinger til EU. Fra 2001 er vi blevet netto-bidragsyder, og i 2007 bidrog Danmark med 4.5 mia. kr. til fællesskabet. Til sammenligning er vores egne offentlige udgifter 900 mia. kr. Indtjeningen og beskæftigelsen i danske virksomheder mere end opvejer den direkte udgift, Danmark har ved medlemskabet af EU. Ca. 500.000 danske arbejdspladser er afhængige af samhandlen med de andre medlemsstater, og i hele EU har det indre marked skabt 2,75 mio. ekstra arbejdspladser. I verdens største fælles marked kan danske virksomheder ubesværet sælge deres varer til knapt 500 mio. forbrugere, og det har da også medført, at 70 % af dansk eksport går til vores europæiske partnere. Siden de østeuropæiske lande blev optaget i EU, har Danmark fordoblet sin eksport til landene, og dette er endnu et eksempel på den positive indflydelse, det fælles marked har haft på dansk økonomi. Der er dog stadig 200-300 mia. euro mere at hente, hvis vi fjerner de sidste monopoler. Et eksempel på et sådan område er de europæiske jernbaner. Her er der for alvor behov for liberaliseringer. Det er alt for dyrt og besværligt at transportere gods på skinner i EU. Det er til skade for virksomheder, forbrugere og ikke mindst miljøet. Det er derfor vigtigt at det kommende Europa-Parlament fortsat arbejder for at forbedre EU’s kerneydelse, nemlig fri og uhindret samhandel mellem EU’s medlemslande. Det er dog ikke nok kun at fremme handlen inden for EU. Hvis vi skal ud af den globale krise, så kræver det mere frihandel, og her bør EU gå foran og presse resten af verden til at opgive toldmurer og tekniske handelshindringer.