EMNER

Stor hæder til Bent Flyvbjerg

Bent Flyvbjerg optages 20. oktober som æresmedlem af Association for Project Management.

Bent Flyvbjerg optages 20. oktober som æresmedlem af Association for Project Management.

INTERNATIONALT:Bent Flyvbjerg, dansk professor, dr. tech., dr. scient. og ph. d., regnes i dag for en førende international forsker i management og ledelse. Han er nu tildelt æresmedlemskab af Association for Project Management, et selskab til fremme for projektledelse. Professor Bent Flyvbjerg, 58 år, beklæder et professorat ved universitetet i Oxford, hvor han også leder et forskningscenter, som forsker i styring og ledelse af milliardprojekter. Han har vundet betydelig international anerkendelse som ekspert inden for forskning i budgetstyring og projektledelse og er måske bedst kendt for bogen "Megaprojects and Risk - An anatomy of Ambition" om risikofaktorer ved meget store projekter. Projektledere, bygherrer og analytikere anser Bent Flyvbjergs bog for at være fundamental læsning, og hans tanker om den ubegrundede optimisme, der ofte præger store anlægsbudgetter, har vundet indpas mange steder. De indgår således i den måde, hvorpå man i dag styrer og evaluerer budgetter og projekter. Også gennem sit virke på universitetet i Oxford øver han til stadighed bidrag til moderne projektledelse. Bent Flyvbjerg voksede op i Aabyhøj og var fra 1993-2009 professor ved Aalborg Universitet. Desuden har han været konsulent for styrelser, virksomheder, banker, nationale revisionsinstitutter, EU-kommissionen og FN. Han har desuden fungeret som rådgiver for ministerier og regeringer i Danmark, i Holland og i Storbritannien med henblik på at udforme handleplaner og nationale initiativer inden for infrastruktur, miljø, transport og videnskab. Han har modtaget talrige legater, priser og udmærkelser.