EMNER

Stor indsats mod tvangsægteskaber

Regeringen vil bruge 40 mio. kr. over fem år på initiativerne

KØBENHAVN:Bosteder specielt til piger med anden etnisk baggrund, mere dialog med forældregenerationen og information i massevis er blandt de 21 initiativer i regerings handleplan mod tvangsægteskaber. Handleplanen, der er blevet til i samarbejde mellem Integrationsministeriet og Socialministeriet, sætter ind med forebyggelse mod tvangsægteskaber, initiativer, der skal få forældregenerationen til at ændre holdning, samt tilbud til de unge piger, som må forlade deres familier. - Man har ikke tidligere gjort en indsats på dette område. Det har været spredt fægtning. Og det har mest været forargelsen, der har præget debatten. Ingen ordentlige initiativer, som de unge, der risikerer at blive tvangsgift, har kunnet benytte sig af. Derfor sætter vi en masse forskellige initiativer i søen med alt lige fra information, dialog til helt konkret at lave bosteder og praktisk hjælp for pigerne, siger socialminister Henriette Kjær (K). Regeringen har afsat 40 mio. kr. over fem år via satspuljen. I første omgang oprettes et bosted i København. - Nogle af initiativerne er dyre og koster penge, mens andre bare drejer sig om, at vi skal have en dialog op at stå og spredt information, hvilket jo ikke er noget, der nødvendigvis koster mange penge. Men alene det, at der er opmærksomhed på problemet, er utrolig vigtigt, siger ministeren. Socialministeren erkender, at man ikke præcist ved, hvor stort problemet med tvangsægteskaber er i Danmark. - Men vi ved, at det foregår. Vi får tilbagemeldinger fra kvindekrisecentrene om, at flere og flere unge kvinder henvender sig, fordi de er blevet bortgiftet og vil ud af det igen. Det indikerer, at der er et problem, og derfor mener jeg, at vi har pligt til som politikere at handle, selv om vi ikke har det nøjagtige tal på, hvor mange det drejer sig om, siger Henriette Kjær. Regeringen skelner ikke mellem tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber, hvilket handleplanens titel antyder - "Handlingsplan for indsats mod tvangsægteskaber, tvangsægteskabslignende ægteskaber og arrangerede ægteskaber". Den finder dog, at der skal mere viden på området, og vil støtte forskning på området. /ritzau/