Visse

Stor interesse for borgermøde

Politikere til Visse for at diskutere mobilmaster.

Borgermødet mandag aften i Visse oplever stor interesse fra de lokale beboere, fortæller Gert Ingolf Johansen, formand for Visse Samråd. Det har indkaldt til mødet for at protestere mod planerne om at opsætte en 30 meter høj mobilmast omkring 50 meter fra nærmeste beboelse og 250 meter fra byens børnehaver. Utilfredsheden bunder primært i usikkerhed om, hvorvidt masterne kan være sundhedsskadelige. – Visse Samråd tager hellere hensyn til borgernes helbred end til teknologien, siger Gert Ingolf Johansen. Samrådet har inviteret en række talere til at deltage i debatten mandag aften på Visseladegaard. Det er civiløkonom Michael Schultz, byrådsmedlem Tommy Eggers (DF) og forsyningsrådmand Preben Pedersen (R). Desuden har Ib Tolstrup meldt sin ankomst for at tale for en opsætning af masten. Han er direktør for brancheforeningen for Telekommunikationsindustrien. Det er Telia, som har søgt Aalborg Kommune om lov til at opsætte en 30 meter høj mast på Visse Vandværks grund. Masten skal afløse beredskabscentrets nuværende 15 meter høje mast. – Men vandværket er ejet af sine brugere, og det er borgerne i Visse. Derfor håber vi, at også vandværkets bestyrelse vil fortælle om sin holdning i sagen, siger Gert Ingolf Johansen.