Stor interesse for byudvikling

Med knap 40 fremmødte til borgermødet i Haverslev Hallen tirsdag aften om den fremtidige byudvikling i lokalområdet er Rita Berthelsen som formand for Haverslev Borgerforeningen yderst tilfreds.

Borgmester Anny Winther redegjorde for de kommunale planerPrivatfoto

Borgmester Anny Winther redegjorde for de kommunale planerPrivatfoto

- Ja bestemt da, gårsdagens møde var jo nærmest et tilløbsstykke i forhold til, hvad vi nogle gange oplever, når der bliver kaldt til "samling" i Haverslev. Også set i lyset af, at alle mulige personer mødte frem, både private og repræsentanter for foreningslivet, påpeger Rita Berthelsen dagen derpå. Borgermødet blev anført af borgmester Anny Winther (V) og varede omkring fem kvarter. Ifølge Rita Berthelsen var spørgelysten stor, primært vedrørende ting knyttet til nye lokalplaner i Haverslevområdet. Lokalplanforslag nu sat i bero Især lokalplanforslag 238 var interessant, idet der i dette forslag er vist et område, der er foreslået udlagt til beboelse og erhvervsformål. -Disse planer bliver ifølge borgmesteren nu imidlertid skrinlagt. Det sker af hensyn til de to landmænd, der i forvejen bliver berørt af den planlagte ekspropriation i forbindelse med udlægning af et erhvervsområde tæt på rundkørslen ved på Jyllandsgade til dagligvarebutik og pendler parkeringsplads, forklarer Rita Berthelsen og tilføjer: - Hvis forslaget om bolig- og erhvervsområdet skal realiseres, vil landmændene nemlig få alvorlige driftsmæssige problemer, idet myndighedskravene til dyrehold skærpes, jo tættere man er på byzone. Den planlagte pendlerplads tæt på rundkørslen vil ifølge borgmesteren nu blive etableret hurtigst muligt. Dette areal mellem Jyllands gade og Roldvej omfattet af den nu allerede godkendte lokalplan har de to landmænd som ejere nemlig allerede accepteret at sælge til Rebild Kommune modsat det resterende berørte landbrugsareal. Dette kommende erhvervsområde skal derfor erhverves ved en allerede politisk besluttet ekspropriation. To års ventetid på byggestart Først når ekspropriationen er endelig, kan resten af området komme i åben udbud efter byggemodning. Men det kan umiddelbart godt have lange udsigter, fordi borgmesteren på borgermødet ifølge Rita Berthelsen gjorde opmærksom på, at de to landmænd som ejere har flere ankemuligheder ved en ekspropriation af deres landbrugsjord. - Det betyder reelt, at selve byggemodningen af erhvervsområdet først kan være klar om cirka to år. Og det er samtidigt ikke ensbetydende med, at jeg kan etablere en ny dagligvarebutik på stedet, da grundene i området efter reglerne skal sælges ved udbud, påpeger købmand Finn Ovesen. Han står bag ønsket om at flytte sin købmandsbutik uden for Haverslev centrum og er dermed hovedpersonen bag udarbejdelse af det nu godkendte lokalplanforslag for området tæt på motorvejen. - Efterhånden har jeg arbejdet seks år på mine udviklingsplaner, og to år mere er rigtig lang tid for at kunne realisere dem. Også set i lyset af, at jeg ikke engang på forhånd er sikker på at få den ønskede grund. Derfor tør jeg slet ikke på nuværende tidspunkt investere mellem en halvt til en hel million kroner i udarbejdelse af et færdigt tegningsprojekt for en ny dagligvarebutik, erkender Finn Ovesen.