Aalborg

Stor interesse for frimureriet

Omkring 70 mødte op, da Frimurerlogen Lux Vera i Brønderslev indbød til offentligt møde om frimureri.

Peter Duetoft og logemester Karsten Frederiksen. Privatfoto

Peter Duetoft og logemester Karsten Frederiksen. Privatfoto

Her kastede tidligere folketingsmedlem Peter Duetoft lys over de mange myter og fordomme, der gennem århundreder har eksisteret omkring frimureriet. Og én efter én blev de alle solidt aflivet. - Myterne er opstået på grund af den lukkethed og de hemmeligheder, frimurerne indtil for ganske få år siden har omgivet sig med. Men også fordi diktatur-regimer med frontfigurer som eksempelvis Hitler, Stalin og Franco har aldrig har brudt sig om, at frie mænd mødtes om hemmelige formål i lukkede logesale. - Men jeg kan forsikre, at der i en logesal ikke foregår noget fordækt, der ikke tåler dagens lys. Formålet med frimureriet er kort sagt at udvikle sig til et bedre menneske. - I en logesal fyldt med sigende symboler og smukke ritualer er der både tid, plads og fred til at fordybe sig - Du skal ikke "være på", tale i mobiltelefon, skrive SMS'er eller bevare e-mails her og nu. Frimureriet er altså en slags "helle" i et hektisk og fortravlet hverdag, hvor du får tid til at fordybe dig og får mentalt overskud til at være noget for dine medmennesker. - Hvis frimureriet kun er noget, der dyrkes i en logesal, kan det hele være ligegyldigt. Vi skal også være frimurere udenfor og her vise det gode eksempel overfor vore medmennesker, fastslog Peter Duetoft. Efter Peter Duetofts indlæg, havde tilhørerne lejlighed til at stille spørgsmål om frimureriet inden rundvisningen i Lux Veras nye logesal, der er indrettet på førstesalen. - Tidligere var det ikke almindeligt at fremvise en logesal for ikke frimurere. Men i dag viser vi gerne vore I grads logesale frem for interesserede. - Det eneste, vi stadig værner om og holder for os selv, er vore ritualer. Og det sker af hensyn til oplevelsen for den, der skal optages og de, der skal forfremmes til én af frimureriets højere grader. Det vil svare til at læse en god krimi bagfra, understregede Peter Duetoft. Peter Duetoft, der er tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af Hjørring Byråd, beklædte gennem otte år posten som ordførende mester i den københavnske frimurerloge Nordstjernen. Lux Vera, som er en instruktionsloge under Frimurerlogen Cimbria i Aalborg, købte sidste år Landboskolen i Brønderslev, hvor der nu er indrettet en ny smuk logesal i på førstesalen. - I øjeblikket er vi 64 aktive frimurerbrødre i Brønderslev, og vi vil meget gerne være endnu flere. Derfor holder vi mandag den 30. maj et lidt mere deltaljeret informationsmøde for dem, der kunne være interesseret i at blive optaget. Ægtefæller eller samlevere er selvfølgelig også velkomne, siger Lux Veras ordførende broder Karsten Frederiksen. Frimurerlogen Lux Vera har fra næste arbejdsår fået optageret. Det betyder, at nye brødre ikke nødvendigvis skal til Aalborg for at blive optaget i Den danske Frimurerorden.