Lokalpolitik

Stor interesse for grunde

Hver dag henvender borgere sig om byggegrunde

BRØNDERSLEV. Hver eneste dag henvender borgere i og udenfor kommunen sig til teknisk forvaltning for at høre nærmere om byggegrunde i Brønderslev Kommune. En af dem, der har fingeren på pulsen i den forbindelse, er sekretariatschef Anni Schjønning fra teknisk forvaltning. - Mere end én ringer hver eneste dag for at forhører sig om grunde. Nogle ønsker at høre om mulighederne i Agdrupskoven, andre ønsker materiale om Danserhøj - og nu er folk også begyndt at forhøre sig om de nye grunde, der kommer ved Døvlingvej, fortæller Anni Schjønning. Lokalplanforslaget for området ved Døvlingvej er i offentlig høring nu. - Og vi har sendt lokalplanforslaget til mange private, der kunne være interesseret i at bygge i området. Der er utrolig stor interesse for grundene i hele kommunen. Det er selvfølgelig ikke alle, vi hører noget fra igen. Og andre vender måske først tilbage efter et halvt eller et helt år. - Men det er dejligt, at vi får så mange henvendelser. Det er positivt, at der er fokus på og interesse for grundene. I fjor solgte Brønderslev Kommune 19 parcelhusgrunde, og dette tal bliver efter alt at dømme overgået i 2003. By og opland 1. januar var grundene i Agdrupskoven i Brønderslev byggemodnede og klar til salg. - Og allerede nu er 4 af ialt 44 grunde solgt. 1. februar var Danserhøj i Øster Brønderslev klar, og her har vi på nuværende tidspunkt solgt fire grunde, oplyser Anni Schjønning. 22 grunde ligger klar i Øster Brønderslev. I Vestskoven skyder nye huse op, og her er der én grund tilbage i Vestskovens etape et og én grund i Vestskovens anden etape. - Tanken er jo ikke, at alle grunde skal være solgt på en måned. Byrådets målsætning er at have grunde klar i hele kommunen, så folk har mulighed for at bosætte sig. Og det er tilfældet, konkluderer Anni Schjønning. Hun oplyser, at første grund muligvis er solgt i det nye boligområde i Lyøgade i Jerslev, hvor ti grunde ligger klar. I Thise har borgerforeningen rettet henvendelse, og planlægningen for Thise-området skal følge kommuneplanlægningens første fase - efterfølgende skal der laves lokalplan. I Serritslev er der fem grunde tilbage på Ligustervej, og her er seks jordbrugsparcellerne på vej - den endelige lokalplan er netop godkendt, og det videre forløb lagt i private hænder. I Hallund er fire jordbrugsparceller klar, og her er to grunde afsat. - Så der er virkelig gang i hele kommunen, konstaterer en tilfreds Anni Schjønning.