Jerup

Stor interesse for Jerups fremtid

JERUP:- Vil vi have udvikling i Jerup, må vi selv være udfarende. Vi skal ikke regne med, at der kommer nogle og løser det for os, fastslog Betty Steglich Petersen fra Visionsgruppen i sit oplæg om Jerups fremtid på borgermødet i Præstegården torsdag aften. Rigtigt mange af byens borgere var mødt op for at høre om, hvilke planer borgerforeningens visionsgruppe, der blev dannet i efter- året, har for fremtiden. Og interessen for sagen var stor. Der var mange forslag fremme om, hvilke initiativer der kan tages for at gøre byen mere attraktiv for såvel fastboende som turister og tilflyttere. Som for eksempel - stisystemer på heden, fugletårne ved stranden, badebro og meget andet. En væsentlig ting er betydningen af det blå flag ved stranden, som er blevet inddraget på grund af vandforurening, og som kommunen først vil se på i 2009. Det agter borgerforeningen ikke at finde sig i, der må kunne findes en løsning forinden. Forskønnelse af byen blev også omtalt, idet et par arkitekter har set på Skagensvejens huse, og på hvilke muligheder, der kan være for at få støtte af Byfonden. Der blev oprettet tre forskellige grupper omhandlende natur, kultur og byudvikling, der skal arbejde videre med sagerne.