Rørbæk

Stor interesse for landerhverv

} INFORMATION: Rigtig mange iværksættere fra de syv kommuner i Vesthimmerland og Han Herred i Leader+ samarbejdet Nordjylland - Vest har tilmeldt sig Rørbæk Centrets informationsmødet om nye erhverv på landet. Mødet foregår i morgen aften, hvor udviklingskonsulent Lars Haahr Jensen, Rørbæk Centret, vil fortælle om mulighederne for at etablere nye erhverv i ledige produktionsbygninger, primært i tomme staldbygninger. Lars Haahr Jensen har selv udviklet idéen til at skabe mere liv på landet med placering af andre erhverv end landbrug. Eksempelvis mindre håndværksvirksomheder, gårdbutikker, IT eller grafiske virksomheder. Interesserede iværksættere kan stadig nå at tilmelde sig informationsmødet mandag aften ved telefonisk kontakt til Rørbæk Centret. Projektet har allerede modtaget trekvart mio kroner af EU's Socialfonds Mål 2 midler, og pengene skal de næste to år anvendes til målrettet rådgivning af iværkssættere i landzone i de syv kommuner.