Stor interesse for maleri, som måske er et Krøyer-værk

Besøgende på Skagens Museum har været meget interesseret i hidtil ukendt maleri, som bærer Krøyes signatur

SKAGEN:Sommerens besøgende på Skagens Museum har været meget interesseret i et 162,5 gange 140,5 centimeter stort maleri som har motiv fra et kunstnerisk værksted i Paris, men det er ikke lykkedes museets direktør, Anette Johansen, og ejeren af maleriet, den danske kirke i Paris, at få opklaret, om maleriet er malet af P. S. Krøyer, eller om der er tale om en form for falskneri. Maleriet er signeret "S. Krøyer Paris 1881", men hverken malermåde eller motivet er, hvad man kan kalde karakteristisk for Krøyer, og da der hverken findes kendte forarbejder eller forstudier til maleriet, og da det ikke er omtalt i kendte breve eller lignende, er der tvivl om ægtheden af signaturen. Maleriet har været udstillet på museet siden slutningen af juni, og det tages i begyndelsen af næste uge ned for at blive returneret til kirken i Paris. Anette Johansen erkender, at det er lidt skuffende, at det slet ikke er lykkedes at komme nærmere en afgørelse af maleriets ægthed i sommerens løb. - Vi havde håbet, at der blandt vore mange besøgende måske var en eller flere, som kunne bidrage med oplysninger om maleriet og/eller motivet, og på en måde være med til at løse mysteriet omkring maleriets ægthed, siger hun. Det nærmeste, man er kommet flere oplysninger, er, at en gæst mente at kunne huske, at han har set en kultegning af Krøyer med et tilsvarende motiv, hos et familiemedlem. - Men vi har ikke hørt fra vedkommende igen, så måske har han husket forkert - eller også hører vi fra ham senere, siger Anette Joahsen. Skagens Museum har i sommerens løb været i kontakt med et familiemedlem til den tidligere danske konsul i Monaco, nu afdøde Ejner Jacobsen, som har testamenteret maleriet til den danske kirke i Paris. - Familiemedlemmet kunne fortælle, at Ejner Jacobsen købte maleriet af en kunsthandler i Paris en gang i 40'erne. Kunsthandleren annoncerede flere malerier af skandinaviske kunstnere - deriblandt ialt tre af Krøyer - til salg. - Det ene af de to andre Krøyer-malerier skulle angiveligt være et forstudie til et selvportræt, mens vi ikke ved noget om motivet på det tredje maleri, fortæller Anette Johansen. Anette Johansen mener ikke, at en nærmere teknisk undersøgelse af maleriet vil give et svar på, om maleriet et er Krøyer-værk eller ej. - Det vil kræve, at der findes tilsvarende undersøgelser af andre relevante Krøyer-værker, man kan sammenligne med, og da maleriet er fra en periode, hvor Krøyer rejste meget ude i Europa, kan det svært at afgøre hvilket eller hvilke malerier, man i givet fald skal sammenligne med, siger hun. Under alle omstændigheder er en sådan teknisk undersøgelse så dyr, at museet ikke har penge til den. Man ved, at Krøyer var i Paris i foråret 1881 - og efter træerne i baggrunden på maleriet at dømme, er det malt om foråret eller om sommeren. NORDJYSKE har forsøgt at få kontakt til præsten ved den danske kirke i Paris, Finn Egeris Petersen, for at høre nærmere om, hvad man vil gøre med maleriet, når det i næste uge kommer tilbage til Paris, men det er ikke lykkedes.