Retspleje

Stor interesse for menneskeretssag om eksklusivaftaler

Danmarks Frie Fagforening venter at vinde sag

AALBORG:Jørgen Mikkelsen, formand for Danmarks Frie Fagforening, gik fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol i går med en klar fornemmelse af, at fagforeningens sag om eksklusivaftaler står godt. Han venter at få medhold i, at de danske eksklusivaftaler krænker grundlæggende menneskerettigheder, når der falder dom om et par måneder. - Men det skal også erkendes, at det er noget meget stort, vi er ude i med denne sag. Over 200.000 mennesker er omfattet af eksklusivaftaler, og der skal noget til, før en international domstol underkender love og regler vedtaget i et demokratisk land som Danmark. Det er jo den danske stat og regering, vi er oppe imod, siger Jørgen Mikkelsen. - På den anden side synes jeg, at regeringens argumentation over for domstolen har været meget tynd. Man har jo fremført, at folk der løb ind i en eksklusivaftale og ikke ønskde at skifte til en anden fagforening, bare kunne finde sig et andet job, og den holder jo ikke. Det kan ikke passe, at man i en tid, hvor jobbene ikke hænger på træerne, skal være tvunget til medlenmskab af en forening, man er uenig med, fremhæver Jørgen Mikkelsen. Han mener, at de danske fagforeninger i alt for stort omfang er politiske organisationer, som beskæftiger sig med en hel masse aktiviteter, som intet har med det faglige at gøre. - Det kan jo ikke passe, at man for at være organiseret på arbejdsmarkedet eksempelvis også skal acceptere, at man deltager i en boykot af Israel, som det har været tilfældet med SiD, påpeger Jørgen Mikkelsen. Han vurderer, at domstolen har lyttet grundigt til de to danske fagforeningers argumenter, og derfor er han også optimist, hvad angår udfaldet. - Og skulle det ske, at vi ikke får ret, så har vi jo fortsat mulighed for at få eksklusivaftalerne stoppet via Folketinget, fastslår Jørgen Mikkelsen. Den danske Højesteret har tidligere behandlet de samme spørgsmål, som menneskeretsdomstolen nu skal tage stilling til, og her tabte fagforeningerne deres sager.