Byggeri

Stor interesse for modernisering af fiskefartøjer

27 fartøjer fra Hanstholm står klar med nye projekter til modernisering

Interessen for at modernisere fiskefartøjer er stor. Ni Hanstholm-fartøjer har netop fået tilsammen 1,5 millioner kroner i støtte til moderniseringer, og yderligere 27 fartøjer har søgt om støtte til moderniseringer i forbindelse med den næste runde. - Ansøgningerne til de ni projekter, der har fået støtte er indsendt inden 31. marts, men til den næste runde, hvor ansøgningsfristen var 31. maj har vi i alt 27 ansøgninger, siger konsulent Henrik Amdisen, Hanstholm Fiskeriforening. De projekter, der er søgt støtte til, drejer sig typisk om moderniseringer af fangstbehandling, kvalitetssikring af fangsten samt forbedring af sikkerhed og arbejdsforhold om bord i fartøjerne. - Indenfor hvert deres område er projekterne meget fornuftige, siger Henrik Amdisen og tilføjer, at mulighederne for at søger tilskud til modernisering i høj grad har påvirket interessen i positiv retning. Tilskudsprocenten er på 40 for projekter op til 600.000 kroner, mens den er på 20 procent for den del af moderniseringsudgifterne, der ligger over 600.000 kroner. Henrik Amdisen venter, at de 27 nye projektansøgninger, der er udarbejdet, er færdigbehandlet inden længe. Ansøgningerne kommer fra såvel konsum- som industrifartøjer, ligesom alle fartøjskategorier er repræsenteret.