Stor interesse for nyt indkøbscenter i Sæby

Udlejning af forretninger i nyt 4000 kvadratmeter stort center starter i morgen

Detailhandel 15. september 2002 08:00

SÆBY: Hvis den store forhåndsinteresse holder, er købmand Rode Andreasen, Sæby, klar til straks efter nytår at gå i gang med at investere et to-cifret millionbeløb i et nyt indkøbscenter i Sæby. Det vil måske komme til at byde bl.a. på omkring en snes forretninger Planerne for det nye center er klar på tegnebrædtet. Arkitektfirmaet AK 83 har skitsetegningerne færdig, men de kan justeres i forhold til lejernes ønsker. - Det har været særdeles vigtigt for os at få lavet et unikt byggeri, så opgaven til arkitekterne har været at tegne et smukt og godt byggeri, som passer ind i omgivelserne, siger Rode Andreasen. Vi har i øjeblikket mange bolde i luften. Telefonen har glødet, og centrets endelige udformning afhænger af, hvem der lejer sig ind. Udvidelse og nybyggeri Købmanden overtager fra årsskiftet Falck-stationen i Sæby på hjørnet af Sophus Falcks Vej og omfartsvejen, den tidligere E45 næsten lige over for hans eget Sæby Storkøb. Rode Andreasen har ikke planer om selv at indrettet forretning i det nye center, men har udelukkende erhvervet bygningerne med henblik på ombygning og udlejning til først og fremmest detailhandel. De nuværende bygninger er samlet på ca. 2300 kvadratmeter. Det udarbejdede skitseforslag opererer med et samlet bygningsareal på 4000 kvadratmeter på den 10.300 kvadratmeter store grund. Den eksisterende kælder betyder, at der vil blive i alt 4400 kvadratmeter til udlejning. De nuværende bygninger vil for størstepartens vedkommende blive en del af butikscentret. Ud over ombygning og udvidelser af de eksisterende bygninger vil der blive bygget flere tid, således at der næsten bliver tale om fordobling af det nuværende bygningsareal. Masser af p-plads Der skal bl.a. opføres et nyt indgangsparti ud mod Sophus Falcksvej. - Centret vil blive opført på en måde, der vil gøre det til en rar og tiltalende oplevelse at komme der, siger Rode Andreasen. I forbindelse med indgangspartiet bliver der således en glasarkade med udhæng, omkranset af et torv med bænk og tæer, springvand og med gode muligheder for udstillinger. - Indgangsfacaden vil blive udført i et alu-glas-system, der tillader fleksible åbne eller lukkede facader efter de enkelte butikkers behov. Skillevæggene vil blive lette og flytbare, så der hurtigt kan indrettes butikker fra 100 kvadratmeter og helt op til 1000. Rode Anderasen fortæller videre, at indkøbscentrets bygninger vil komme til åbne sig mod hovedvejen og Stygge Krumpensvej. Der bliver maser af p-pladser. Butiksvinduer og indgangene vil vende ud mod p-pladserne. - Den gældende lokalplan giver mange muligheder, understreger Rode Andreasen. Den tillader nemlig både butikker, restauranter, caféer, kontorer, serviceerhverv og liberale erhverv med mere på grunden, oplyser Rode Andreasen. Tiltrækningskraft Han tror på planernes gennemførelse på baggrund af den store forhåndsinteresse, - Jeg har haft mange henvendelser fra interesserede, og det er tale om både lokale og udenbys, forretninger og liberale erhverv, fortæller Rode Andreasen. Ejendomshandler Hans Skovgård fra Nybolig i Frederikshavn får ansvaret for udlejningen, der i øvrigt starter i morgen. Rode Andreasen venter, at det nye butikscenter vil blive til fordel for det samlede handelsliv i Sæby. - Jeg har besluttet mig for at gå i gang med opgaven ud fra en opfattelse af, at hvis vi markedsfører Sæby under et - de nye og de gamle butikker sammen - vil det være til fordel for os alle. Jeg er nemlig ikke i tvivl om, at det planlagte indkøbscenter vil betyde større tiltrækningskraft handelsmæsigt for Sæby. Man skal nemlig ikke glemme, at detailhandelenes største konkurrent er detailhandlen i de omkringliggende byer. Navne-konkurrencen I første omgang har det nye center fået navnet Rådhus Centret i Sæby - men om det bliver navnet er dog endnu uvist Rode Andreasen overvejer nemlig at udskrive en konkurrence om centrets navn. Det vil måske ske i samarbejde med kommunen. - Centret skulle gerne have et navn, der klinger, siger han.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...