EMNER

Stor interesse for Skagen Lokalhistoriske Forening

SKAGEN:Generalforsamlinger er sjældent det helt store trækplaster, men i Skagen Lokalhistoriske Forening kunne formanden, Gunnar Bagh, torsdag aften i Tinghuset byde velkommen til en næsten fyldt sal. Som dirigent valgtes Peter Madsen, og Gunnar Bagh fortalte i sin formandsberetning om en lang række vellykkede arrangementer, der i årets løb havde samlet et stort publikum. Ole Knude Jensen og Jens Fr. Hjermitslev beretning om Skagens kutterflåde måtte gentages, så alle kunne få plads. Sideløbede med arrangementet havde Lokalsamlingen lavet en udstilling af kutterportrætter. Årets udflugt gik til Garnisonsmuseet i Aalborg med efterfølgende kaffe på Lindholm Høje. Det forgik den 5. maj i regn og kulde. Ved sæsonstarten påSkagen By- og Egnsmuseum fortalte museumsinspektør Anne Dorthe Holm o m strandingsøkonomi, som hun for tiden forsker i. Senere på efteråret fortalte den 93-årige Krista Lundholm sprællevende erindringer og Skagen Radio var temaet da en flok gamle telegrafister fortalte og viste film om kystradiostationen, der lukkede i 1993. Ved den dybt traditionelle julestue var det Helga Pedersen, der underholdt med erindringer fra en nøjsom barndom i Aalbæk. Film, lysbilleder og lydoptagelser blev benyttet ved arrangementet Noget om Højen - også kaldet Gl. Skagen. Tilstrømningen kom i den grad bag på bestyrelsen, der måtte se rigtig mange medlemmer gå forgæves. Den samme aften kunne foreningen præsentere sin nye publikation: Højen på postkort - 109 kapitler af Gl. Skagens historie. Salget af bogen går strygende. I forlængelse af beretningen fortalte Gunnar Bagh om det kommende arrangement på Raabjerg-gård den 27. april, hvor man vil kigge n& #230;rmere på avlsbrugene i Skagen, samt om Kristi Himmelfartsudflugten, der i år går til Børglum Kloster. Beretningen blev godkendt af forsamlingen og det samme blev regnskabet, skønt det viste et underskud på 8.839,31 kroner. Kontingentet blev fastsat uændret til rørende 40 kr pr. person, 70 kr for ægtepar. Peter Lundholm og Knud Nørr-Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen, hvorfra Annalise Nymand trak sig og blev erstattet af Søren Raabjerg Møller. Nye suppleanter er Kurt Poulsen og Kern Pedersen medens regnskabet fortsat revideres af Aksel Gyde og Jens Fr. Hjermitslev. Afslutningsvis diskuterede man problemet med de velbesøgte møder, hvor mange må gå forgæves. Der kom flere forslag på bordet, som den nye bestyrelse nu skal arbejde videre med. Efter generalforsamlingen vankede der kaffe og en håndfuld gamle skagenfilm samt den spritnye, meget smukke og informative f ilm om Skagen havn.