Stor interesse forfiskeripulje i Skagen

SKAGEN:Efter indførelsen af fartøjs kvote andele, FKA’er, i dansk fiskeri, har fiskerne også mulighed for at danne puljer og på den måde sikre, at de fiskerettigheder, de har, bevares indenfor pulje, og dermed i deres hjemhavn. Sidste frist for at danne puljer er 31. marts, og formanden for Skagen Fiskeriforening, Carl Jepser Hermansen, er overbevist om, at der inden da er dannet en pulje, som omfatter en meget stor del af fiskefartøjerne i Skagen. - Vi havde i fiskeriforeningens regi et orienteringsmøde fredag i sidste uge, og her deltog repræsentanter for godt 35 fartøjer. - Der var meget stor interesse hos fiskerne for en puljeløsning, og som advokat Jens Stadum, som har undersøgt den juridiske side af puljeordningen, sagde det på mødet, så er der mange fordele ved puljerne. Eksempelvis kan hele den fartøjskvote, som en båd har, fiskes af andre i puljen, men man kun kan overdrage eller udleje 20 procent af en kvoteandel, hvis ikke fartøjet er med i en pulje. - En pulje er den absolut bedste måde at sikre, at de fiskerettigheder, som nu er hos bådene i Skagen Havn, forbliver i Skagen, ligesom en pulje også kan være med til at sikre, at kuttere, som måtte blive sat til salg, købes til at blive i Skagen siger Carl Jesper Hermansen. Der bliver nu udarbejdet er forslag til vedtægter for en Skagen-pulje, og det udsendes til fiskerne tidsnok til, at der kan holdes stiftende generalforsamling inden fristens udløb. Det bliver i givet fald fiskeriforeningens kontor, som kommer til at står det praktiske arbejde i forbindelse med puljens administration. Der deltog ikke repræsentanter for de store pelagiske fartøjer i Skagen-flåden i mødet i sidste uge, men Carl Jesper Hermansen oplyser, at han vil tage kontakt til dem for at få klarhed over, om det kan være interessant for dem at være med i en Skagen-pulje.