Aalborg

Stor interesse omkring iværksættermøder

Trods krisen stiftes der stadig mange nye firmaer. Det kan Skat konstatere.

- Vi holder normalt to informationsmøder i Aalborg per kvartal for nyregistrerede virksomheder, og vi har allerede holdt to møder i november. Alligevel mødte der 48 personer op til et møde i løbet af iværksætterugen i uge 46, fortæller specialkonsulent Lis Larsen fra Skat Nordjylland. Hun tilføjer, at interessen er så stor, at man har været nødt til at afvise en del interesserede eller bedt dem vente til de nye møder i januar. I forbindelse med uge 46 blev der også holdt en "Iværksætteraften" i Aalborg Kongres & Kultur Center arrangeret af Aalborg, Rebild og Jammerbugt kommuner. Her mødte omkring 350 personer op. - Under rådgivermarkedet blev vi bestormet. Mange ville gerne spørge os om råd, eller de fik for eksempel udleveret iværksættermapper, siger Lis Larsen. Hun oplyser, at det især er nyregistrerede enkeltmandsvirksomheder, der vinder frem: - Der er generelt en stor stigning i registreringer af enkeltmandsvirksomheder og et fald for selskaber, så det kunne tyde på, at arbejdsløse prøver at starte noget op.