Stor lækage hos vandværk i Hvalpsund

150 kubikmeter godt drikkevand, svarende til en families årsforbrug, forsvinder hvert døgn ned i jorden et sted i Hvalpsund-området.

I to uger har vandværket haft en læk, og det er endnu ikke lykkedes at finde utætheden. Nu beder vandværket borgerne om hjælp til at finde det sted, hvor vandet løber ud af systemet. - Hvis der er nogle, der har lagt mærke til, at der er meget fugtigt på et bestemt sted, og at der måske er bevægelse i vandet, som om det står og siver, så vil vi meget gerne høre om det, siger Henning Clausen, formand for Hvalpsund Vandværks bestyrelse. - Bruddet kan jo også være i et ubeboet sommerhus, og det kan jo blive en dyr omgang, hvis bruddet er efter vanduret, således at lodsejeren hænger på vandforbruget og den medfølgende vandafledningsafgift, pointerer han. Henning Clausen opfordrer sommerhusejere til at tjekke, om de kan have glemt at lukke en vandhane, eventuelt udendørs. Siden det ekstra store vandforbrug blev registreret, har vandværket forsøgsvist lukket for vandet i forskellige områder for i første omgang at finde ud af, i hvilket område bruddet er. Natten mellem 2. og 3. oktober var der således lukket af for vandet i Illeris-området. Det var på forhånd skiltet, så sommerhusejerne blev på den måde også gjort bekendt med, at de godt må holde ekstra udkig. De lukninger, der er sket indtil nu, har dog ikke bragt vandværkets bestyrelse på sporet af den store utæthed- - Vi har fundet fejl to steder. Den ene var nede i byen, hvor vandet kom op i rabatten af vejen. Men ingen af delene kan forklare det store vandtab, som opstod pludseligt fra den ene dag til den anden, fortæller Henning Clausen. For vandværket er det ikke kun spild af godt vand. Det er også rigtigt dyrt, når vandspildet stiger voldsomt, for der skal betales afgift af det vand, der pumpes op, uanset om det når ud til forbrugerne eller ej. Hvis ikke bestyrelsen meget snart får en melding ind fra én, der har opdaget fejlen, kan det blive nødvendigt at lukke vandforsyningen til udvalgte gader af om natten for på den måde at lokalisere utætheden.