Stor lokal opbakning til byfornyelse

Borgere i Svenstrup præsenteret for mulige løsninger til en flottere by

Lars Termansen
Perspektivtegninger af Hobrovej. Til venstre en situation, hvor der er etableret ny ¿gulvbelægning¿, beplantning og belysning. Til højre et fremtidigt scenario med fortætning og forhøjning af bygninger for at styrke fornemmelsen af by. Tegning: JWH Arkitekter
Aalborg 8. december 2007 05:00

SVENSTRUP: Interessen for at deltage i Svenstrups forskønnelse er stor. Tidligere på ugen var 150-200 borgere mødt op til et orienteringsmøde for at høre om planer for byens fremtidige udseende, og de blev præsenteret for et af de store og velkendte problemer, nemlig den kraftige trafik igennem byen. Svenstrup er tydeligt mærket af, at indkøbsmagneten City Syd i Aalborg i de her år har vokseværk. Lastbiltrafikken stiger, og vogntogene ruller ikke stille igennem byen. For at løse op for det problem fremlagde professor og arkitekt Jan W. Hansen fra Århus et forslag, der gør hovedgaden Hobrovej mere tydelig og byagtig. I dag minder den mest om en gennemfartsvej. Farten skal ned Virkemidlerne kan være ny belægning, og samtidig kan vejen blive hævet lidt, så biltrafikken automatisk sænker farten. Belægningens udseende - eksempelvis granit - skal samtidig være med til at markere, at det er byens hovedgade, og ny gadebelysning og vejtræer trækker i samme retning. Udfordringen på Hobrovej er også at skabe en mere harmonisk facade. I dag er vejen præget af mange uensartede bygninger, og Jan W. Hansen foreslår, at der gives mulighed for at bygge i tre etager, så Hobrovej får et mere ensartet præg og indrammer et gaderum. Det kræver en fornyet lokalplan, der giver mulighed for at bygge højere. - Vi kan selvfølgelig ikke tvinge grundejerne til at bygge højere, men det kan være med til at bane vej, hvis nogen har lyst til det, og jeg tror faktisk, at det kan lade sig gøre for en forholdsvis billig penge, siger Frits Pedersen, formand for Svenstrup Samråd og desuden murer- og kloakmester. Men ikke kun Hobrovej trænger stærkt til byfornyelse. På Godthåbsvej foreslår arkitekten, at der bliver lavet en pladsdannelse, der binder området ved Rema 1000 og SuperBrugsen sammen til en helhed. I dag er SuperBrugsen skærmet af lave, tætklippede hække, der hegner parkeringsarealet inde. Blandt de fremmødte borgere var der også et stærkt ønske om at forskønne byens grønne mødested, Svanemølleparken, som mange mener er misligholdt. Kritik af parken - Søen bliver ikke renset, og græsset bliver ikke holdt tilstrækkeligt nede. Desuden er der problemer med, at parken er oversvømmet og sumpet, siger Frits Pedersen. Men selv om der er stor lokal opbakning til fornyelsen, må de må ikke forvente, at det sker fra den ene dag til den anden, understreger arkitekt Jan W. Hansen. - Svenstrup har i dag mest præg af at være en forstadsby, og den mangler et rådhus og en rådhusplads. Men Svenstrup er efterhånden blevet så stor, at den har honnette ambitioner om at være en rigtig by. Det er en lang proces at lave en by, og Svenstrup er kun lige gået i gang. Det kan tage 50 til 100 år, men det hjælper at lægge en strategi, trøster Jan W. Hansen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...