Børnepasning

Stor lokal opbakning til iglo hal

De mange fremmødte repræsentanter for brugerne roste idéoplæg

NØRAGER:Omkring 60 repræsentanter for de fremtidige brugere af den planlagte iglo multihal i Nørager mødte op til debatmødet om projektet i Sortebakkehallen. Denne store interesse giver halbestyrelsen som initiativtagere til projektet masser af optimisme med hensyn til mulighederne for byggeprojektets realisering. - Næsten samtlige brugergrupper var repræsenteret, lige fra dagplejen, idrætsklubber, ældreidræt til SFO og Sortebakkeskolens ledelse og idrætslærere, forklarer Peder Nielsen, formand for halbestyrelsen. De mange fremmødte til debatmødet fik arkitektfirmaets idéoplæg til opførelse af en iglo multihal på 50 meter i diameter præsenteret på storskærm, og ifølge Peder Nielsen var der efterfølgende kun positive reaktioner på projektet. - Specielt de mange anvendelsesmuligheder af multihallen blev modtaget positivt. Eneste skrupler omkring den nye hal er dens planlagte placering syd for Sortebakkehallen. Problemet er nemlig, at den dermed kommer til at ligge for tæt på SFO'en overfor, så dennes udenomsarealer, som mellem 150 og 200 elever benytter til aktiviteter i frikvatererne, bliver beskåret, påpeger Peder Nielsen. Alternativ placering Kritikken betyder, at der nu laves to alternative forslag til en placering, nemlig endnu længere mod syd for Sortebakkehallen eller mod nord i læbæltet midt mellem Sortebakkehallen og skoletandlægeklinikken. - I første omgang kontakter vi nu vores arktiketfirma i Århus for at få dem til at udarbejde alternative skitser til en placering. Disse skal helst være klar primo august, så alle deltagerne i den planlagte workshop lørdag 20. august kan se dem i god tid, pointerer Peder Nielsen. Her vil alle interesserede blive inviteret til et heldagsarrangement, hvor der bliver mulighed for at klæde arkitektfirmaet på til at udarbejde det egentlige og helt rigtige skitseprojekt for iglo multihallen. -Og i forbindelse med debatmødet har de første knap 20 repræsentater for de forskellige brugergrupper allerede meldt sig som interesserede deltagere i de planlagte arbejdsgrupper. Disse skal hen over sommeren arbejde videre med halplanerne og på samme tid være vores bindeled og kontakt ud til alle de mange foreninger og brugere, forklarer Peder Nielsen og tilføjer: - Denne store interesse allerede nu for at deltage opfatter vi meget positivt. Det er jo heller ikke os i halbestyrelsen, men brugerne, der skal bestemme indholdet af iglo multihallen. Behov for flere haltimer De senere år har der været flere tilløb til en udvidelse af Sortebakkehallen, fordi det efterhånden har udviklet sig til en kamp for foreningerne om at få deres behov for timer dækket. At Sortebakkeskolens store gymnastiksal nu inddrages til administrationsfløj har også øget efterspørgslen, så flere foreninger af nød søger haltimer uden for kommunegrænsen. - Ved fordelingen af haltimer for næste sæson på mødet i maj oplevede vi, at der var efterspørgsel på mellem 15 og 20 timer mere hver uge i forhold til de knap 35 timer, vi reelt har til rådighed i Sortebakkehallen. Det svarer til en kapacitetsmangel på omkring 50 procent, men jeg er overbevist om at behovet et betydeligt større, fordi foreningerne på mødet kun har forholdt sig til den øjeblikkelige realistiske kapacitet, erklærer Peder Nielsen. Går alt efter halbestyrelsens udstukne tidsplan, så skal alle de nødvendige tilladelser til opførelse af iglo hallen i Nørager inklusiv anlægs- og driftsbudgettet helst være på plads i efteråret inden kommunalvalget 15. november. - Det giver mulighed for, at den nuværende kommunalbestyrelse kommer til at stå for den endelige godkendelse, pointerer halbestyrelsesformanden. Efter tidsplanen indledes byggearbejdet næste forår, så multihallen kan stå klar til brug efter sommerferien.