EMNER

Stor lyst til at debattere fremtiden

50 borgere har indsendt forslag til kommunens fremtidige struktur

HJØRRING:Da Hjørring Kommune i slutningen af november 2003 udsendte avisen ”Det gælder fremtiden - din fremtid” til samtlige borgere i kommunen, var det med en forventning om en vis respons. Og det har man fået - og mere til. Opfordringen gik på at man som borger kunne indsende sine kommentarer til en række udvalgte områder - samt at der var mulighed for at holde borgermøder hvis en gruppe borgere følte behov for dette. Tidsfristen for at indsende en kommentar/indlæg var i torsdags, 12. februar. - Vi har modtaget 50 skriftlige indlæg både i brevform og per e-mail, og det er langt flere, end vi havde forventet, siger Hjørring Kommunes byplanlægger, Svend Jacobsen, som er overbevist om, at det var den udsendte avis, der gav lyst til at deltage i debatten. En del af de skriftlige indlæg kommer fra grupper af personer fra bl.a. Tårs, Bjergby og Højene, men også en række politiske partier er repræsenteret med oplæg. Et enligt borgermøde Der er desuden afholdt et enkelt borgermøde i perioden, nemlig på Holmegårdsskolen torsdag 29. januar, hvor knap 100 borgere mødte op. På dette møde kom de fremmødte med en lang række forslag, som alle kan findes på Hjørring Kommunes hjemmeside (www.hjoerringkom.dk), hvor også de skriftlige indlæg vil kunne læses efter en bearbejdning i de respektive forvaltninger. Når dette er sket, vil der inden sommerferien blive et byrådsmøde, hvor de mange indlæg og ideer skal drøftes. Svend Jacobsen mener, at de mange skriftlige indlæg sat op mod et enligt borgermøde er udtryk for at ny måde at kommunikere mellem borger og kommune på. - Det kan være svært i en overgangsperiode, hvor vi begynder at bruge internettet mere og mere, men tiden er nok ved at løbe fra den type borgermøder, hvor der kun deltager 10-15 personer, siger Svend Jacobsen, som dog slår fast, at Hjørring Kommune stiller op til borgermøder, hvis borgerne føler behov for dette. - Men folk er ved at vænne sig til internettet, siger han. Hjørring Kommunes vil i løbet af kort tid få ændret sin hjemmeside således at man kan registrere hvor mange personer, der læser de enkelte sider på hjemmesiden. - Så får vi et indtryk af, hvad det er borgerne bruger kommunens hjemmeside til, siger Svend Jacobsen.