Bindslev

Stor mand

Mogens Glistrup var en stor mand. Ham har Danmark og danskerne meget at takke for.

Han førte en utrættelig kamp mod den alt for store indvandring af muhammedanere til landet, og hvad tak fik han af Christiansborg-politikerne? Han kunne komme i fængsel, og når man så ser i dag en ballade, der er med muhamedanerne. Der er ikke mange politikere, der når Mogens Glistrup til sokkeholderne, hvad intelligens angår. Jo, det kan være farligt at give små mennesker så meget magt. Karl Johan Christiansen Ålevej 2, 9881 Bindslev