Stor mangel på krudtglade kvinder

Kampagnerne for at få flere kvinder i trøjen er slået fejl. Stadig er kun én ud af 20 danske soldater kvinder

Militær 19. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Trods store kampagner i tv, radio, aviser og blade til adskillige millioner kroner er forsvaret meget langt fra sin egen målsætning om, at 12 procent af de danske jenser skal være en pige. Ved seneste mandtælling var blot 900 af de cirka 16.000 fastansatte soldater i forsvaret kvinder. Det svarer til 5,4 procent. - Det står nogenlunde status quo med andelen af kvinder. Måske har der de senere år været en lille stigning, men det er meget lidt. Vi har derfor nedsat en tænketank, der skal komme med forslag til, hvordan vi bedre får kvinderne i tale, siger major Frede Damsø fra Forsvarets Værnepligt og Rekruttering. Det går ikke overvældende bedre med at tiltrække kvinder i de andre nordiske landes forsvar. Svenskerne er helt i bund med kun tre procent kvinder, mens kvinderne tegner sig for seks procent af den norske styrke. I Norge har man i mange år haft et mål om 15 procent kvinder i forsvaret. - Målet er blevet modereret, fordi det simpelthen var urealistisk, fortæller informationschef i Norges Overkommando, Dag Aamoth. Med nye initiativer specielt rettet mod kvinder håber nordmændene at få hævet de kvindelige procenter væsentligt i de kommende år. Initiativerne er blandt andet SMS-reklamer til kvinder, tilbud om rene kvinde-camps, stor profilering over internettet og særlige kvindedage i det norske forsvar. Helt i top i den vestlige verden ligger den amerikanske hær med 15 procent kvinder. - Vi gør rent faktisk ikke noget særligt for at tiltrække kvinder. Alle kommer op til en prøve, og det er udelukkende scoren, der er afgørende for, om man bliver optaget. Ikke kønnet, fortæller oberst Denise Dailey fra de amerikanske styrkers hovedkvarter Pentagon. Ligesom herhjemme har de amerikanske kvinder haft mulighed for at blive militært ansat siden 1970'erne. Få ledende kvinder Et andet problem for det danske forsvar er, at alt for få af kvinderne søger job som leder eller mellemleder. Kun 15 procent vælger en officersuddannelse, mens tallet for mændene er 26 procent. - Det er ikke kommunikeret godt nok ud til kvinderne, at forsvaret er en arbejdsplads, hvor der er god mulighed for at kombinere et job som karriere-officer med et familieliv. Der kommer masser af kvinder i erhvervspraktik i forsvaret, men vi ved faktisk ikke, hvorfor så få melder sig, siger Frede Damsø fra Forsvarets Værnepligt og Rekruttering. Han mener, at kvindernes indmarch på den militære scene har gjort forsvaret mere mangfoldigt. Den danske tænketank har foreløbigt skudt to tiltag i gang: En aktivitetsweekend for kvinder og en ekstra ansættelsesdag til hunkønsvæsener, som overvejer at aftjene værnepligt. - Det giver bedre mulighed for at tale med andre kvinder om, hvad det vil sige at være i forsvaret. Det er nu en gang bedre, når det er en kvinde, der taler til en kvinde. Men det tager lang tid, før vi når de 12 procent, erkender major Frede Damsø.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...