Stor narkosag under optrevling

En stor narkosag er under optrevling hos Nordjyllands Politi. Tirsdag blev en sigtet fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Aalborg.

Tirsdag blev den ene af formentlig ialt tre sigtede fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aalborg, men da retsmødet blev holdt for såkaldt dobbelt lukkede døre er oplysningerne yderst sparsomme. Det var anklagemyndigheden, der af hensyn til den videre efterforskning af sagen ønskede dørene lukket, så pressen ikke - som ved almindeligt lukkede døre - kunne være til stede, da sigtelsen blev læst op. Dommeren fulgte i sin kendelse anklagerens ønske. Inden da fremgik det af ordvekslingen i retten, at politiet vil benytte sig af telefonaflytning i efterforskningen. I sådanne tilfælde skal de overvågede have deres egen beskikkede advokat til at varetage deres interesser, og en sådan var til stede i retten. Sagen drejer sig om grov narkokriminalitet. Dermed ligger det implicit, at anklagemyndigheden mener, at den sigtede og eventuelle medgerningsmænd har overdraget narkotika til et større antal personer eller har tjent mange penge på narkohandel. Strafferammen er op til 10 års fængsel. Hvis der er tale om betydelige mængder særlig farligt eller skadeligt narkotika, kan sigtede endda risikere op til 16 års fængsel.