Børnepasning

Stor og nærværende

Bare fordi man er stor, behøver man ikke være forvirrende og uoverskuelig for børn og forældre.

Der har været en del forældreskepsis mod beslutningen om at slå tre små børnehaver i Brønderslev by sammen ved at lukke dem og bygge en ny institution til 150 børn. Hvordan skulle det nu gå med nærheden, og blev de små væk i én stor, utryg forvirring? Kvinden, der står i spidsen for den ny institution, har gjort sig mange pædagogiske overvejelser om den ny børnehave, og hendes svar på det spørgsmål er et klart nej. For man kan godt bygge en stor børnehave, som består at mindre enheder og med de værdier, der kendetegner de gamle små børnehaver. - Vi er tre børnehaver, som alle vægter nærvær højt. Det er noget, der ligger os alle på sinde. Og det er noget, vi vil viderebringe, siger Mette Kaasing Trolle. Hun tiltrådte sin ny stilling som institutionsleder for den ny institution 1. februar og har siden delt sin arbejdsuge op, sådan at hun er alle tre steder. Og hun er i gang med at skabe sig et overblik over, hvordan de tre børnehaver er. Faktisk har de meget til fælles. - Det er et stort nærvær - alle kender alles navne. ICDP (relationspædagogik) ligger også som et grundlæggende fællestræk, og vi har for år tilbage haft et fælles projekt om motorik. Motorik fylder også meget alle tre steder, fortæller hun. En fed institution Mette Kaasing Trolle vil ikke blande sig i et af de uafklarede spørgsmål: Hvor skal børnehaven ligge. Men når det gælder børnehavens indhold, har hun meget på hjerte. Hun er også med i en gruppe, der har været ude at se andre store institutioner, og det har vækket begejstring, især efter et besøg i en børnehave. - Hold da op, hvor var det bare en fed institution! Og forældrene sagde også, at der kunne de godt tænke sig at have deres barn, beretter Mette Kaasing Trolle, der konstaterer: - Vi behøver ikke være bange for scenariet med en stor institution. Man kan godt lave en struktur, hvor der er nærværende ansatte. Det handler en hel del om indretning, og her er pædagogikken det bærende. - Pædagogisk har vi mulighed for at præge byggeriet, så vi kan sige, at vi ønsker, at det er præget af små rum og ikke bare store, fine fællesrum. Der skal også være mulighed for at have det små i det store, siger Mette Kaasing Trolle. Man vil heller ikke træde ind og blive mødt af en gigantisk garderobe til 150 børn i en stor forvirring, når man kommer om morgenen. - Man kan forestille sig, at der skal være flere indgangsdøre, mener Mette Kaasing Trolle. Også legepladsen vil blive opdelt, så der ikke er 150 børn ude at lege i en stor flok. Der er for tiden fokus på særligt sensitive børn, det kan være for tidligt fødte børn. Også de kan rummes i en stor børnehave. - Der skal også være nicher. Det er vigtigt, at de har rum, hvor de kan være - i byggeriet skal det tænkes ind, mener Mette Kaasing Trolle. Ikke højt specialiseret Der er endnu ikke taget stilling til, om børnehavens stuer skal være aldersopdelt - men det ventes, at der bliver seks stuer med hver ca. 25 børn. Og så er det ikke planen, at børnehaven skal være højt specialiseret, sådan som man ser det nogle steder for eksempel med idrætsbørnehaver eller udebørnehaver. - Vi har talt om, at vi vægter det hele. Det skal ikke være rent det ene eller det andet, vi vil hele paletten, fortæller Mette Kaasing Trolle, der dog tror, at udeliv og motorik kommer til at spille en stor rolle, da alle de tre gamle institutioner har vægt på det. Et konkret ønske til byggeriet er, at der bliver plads til en motoriksal - en fleksibel én, der også kan bruges til forældremøder, eller som ved hjælp af en skydedør kan deles op, så der for eksempel kan være musik og teater i den ene halvdel af salen. - Og så kunne vi godt tænke os en vinterhave - et rum, med meget lys, hvor vi kan være hele vinteren, siger Mette Kaasing Trolle. Et markant vadested For personalet er det et markant vadested, de står i. Der sker noget nyt, ikke kun fysisk ved at de er på vej til at skal have bygget en helt ny børnehave og dermed et nyt arbejdssted for de ansatte - de får også nye kolleger, og et nyt værdifællesskab skal begynde at spire. - Vi skal begynde at orientere os mod hinanden, begynde at få forståelse for hinanden, og begynde at samarbejde, fortæller Mette Kaasing Trolle, der også har planer om en pædagogisk dag til maj med et fælles fagligt indhold. Hun er opmærksom på, at forandring tackles forskelligt og i forskelligt tempo. - Vi er forskellige steder i processen, og alle skal have lov til at sige farvel til noget, før de kan sige goddag til noget nyt, konstaterer hun. Det helt store skridt bliver selvfølgelig den dag, hvor børn og voksne fysisk flytter ind i en spritny børnehave - men der bliver en masse skridt inden. For eksempel er der planer om at holde fælles åbent i sommerferien, så allerede der vil de ansatte prøve en arbejdshverdag med de nye kolleger. Og så åbner den større personalemængde op for flere muligheder, hvor ansatte kan specialisere sig. - Vi kan sparre i teams, og vi har mulighed for at inspirere og løfte hinanden, mener Mette Kaasing Trolle.