Stor opbakning i Jerup

Næsten 200 til møde om skolens fremtid

JERUP:Politikerne havde ingen garantier endsige løfter med til borgermødet i Jerup onsdag aften. Til gengæld fik de politiske beslutningstagere rygsækken fyldt op med stærke argumenter for at bevare Jerup Skole i sin nuværende form. Næsten 200 borgere deltog i mødet, og som en af deltagerne havde regnet ud, ville en tilsvarende mødeprocent i Frederikshavn by kræve et lokale med plads til cirka 9.000 mennesker. Børne- og ungdomsudvalget var også mødt talstærkt frem. Palle Thomsen (S) var ene om at blive noteret som fraværende, og byrådsmedlem og Jerupbo Erik Janum var ordstyrer i den to en halv time lange debat. Skolen som samlingspunkt og kulturcenter er helt centralt for borgerne i Jerup - det budskab kan ingen være i tvivl om efter onsdagens møde. Samlingspunkt - Det er fint nok, at Frederikshavn som kulturkommune får nogle flotte faciliteter inde i byen, men for små midler kan man altså bevare skolerne som samlingspunktet for Jerup og andre byer i kommunens opland, siger Erik Pedersen, formand for skolebestyrelsen på Jerup Skole. B&U har nedsat en arbejdsgruppe, som i løbet af efteråret barsler med et udkast til kommunens fremtidige skole- og institutionsstruktur. Herunder fordele og ulemper, økonomiske og pædagogiske konsekvenser ved de forskellige modeller, der er i spil. - Det arbejde vil vi følge tæt i skolebestyrelsen, siger Erik Pedersen. Den ny struktur skal efter planen træde i kraft til skoleåret, der starter i august 2006, det vil formentlig sige på den anden side af kommunalreformen. Konsekvenserne for Jerup Skole, hvis Skagen og Frederikshavn Kommune slås sammen, blev også drøftet. Munkebakkeskolen har også indbudt forældre og B&U-udvalget til et møde om skolens fremtid. Datoen for mødet er endnu ikke fastsat.