EMNER

Stor opbakning til bredbånd i Hallund

Lars Bredo oplyser, at arbejdet med bredbånd kommer i gang i andet kvartal. Arkivfoto: Kurt Bering

Lars Bredo oplyser, at arbejdet med bredbånd kommer i gang i andet kvartal. Arkivfoto: Kurt Bering

HALLUND-HOLLENSTED:- Der kommer nu bredbånd til Hallund. Det kunne formand for Hallund-Hollensted Borgerforening, Lars Bondo, oplyse på generalforsamlingen. Formand Lars Bredo gav en gennemgang af det forløbne års arrangementer med musikaften på kroen, store affaldsdag, besøg på biogasanlægget i Brønderslev, indvielse af dyrepark og juletræstænding sammen med menighedsrådet, alle med en meget god tilslutning. Formanden kunne konstatere, at der er lavet mange tiltag - såsom bogbustider, etablering af en buslomme ved anlægget, snerydning og ikke mindst tilslutning til bredbåndsnettet. I forbindelse med bredbånd er der blevet holdt tre møder, og det gav bonus, så nu er etablering af bredbåndsnettet en realitet og arbejdet skulle påbegyndes i andet kvartal i 2008. - I forbindelse med buslommen har teknisk udvalg foreslået at rydde den nordlige skråning og tilplante den med rododendron. Det vil koste 100.000 kroner. Hallund Vandværk sponsorerer vandforbruget til springvandet på ¿Doktorpladsen¿ og en ansøgning om fritagelse af vandafledningsafgift er sendt til Brønderslev Kommune. Der er et lille overskud på regnskabet. Borgerforeningen har 147 betalende medlemmer, men vil gerne have endnu flere, så borgerne i Hallund opfordres til at støtte foreningen, når de kommer ud med kontingentopkrævning. Lis Jørgensen fra menighedsrådet kunne fortælle, at de igen i 2008 vil være med til juletræstændingen. Carl Christian Christensen foreslog, at byen skal have juletræer ved de fire indfaldsveje i 2008 og han ville sponsorere træerne. Eddy Marrup foreslog, at byens borgere kunne bidrage med en rododendron hver til den nordlige skråning i anlægget. Blomsterkrukken på ¿Doktorpladsen¿, som Lis Jørgensen har passet, må andre også gerne komme med planter til. Lars Hahn slog et slag for pc-cafeen og pc-undervisningen, som foregår henholdsvis tirsdag og torsdag aften i klubhuset. Aksel Pedersen tilbød at være discjockey til en danseaften og der blev foreslået en ¿Syng med¿- aften. Etablering af flytbare chikaner for at dæmpe hastigheden gennem byen blev drøftet. Efter generalforsamlingen var der fællesspisning og derefter underholdt tre deltagere, som havde taget instrumenter med, Bent Houge, Jes Svennum og Finn Villadsen.