EMNER

Stor opbakning til klubhus i Klokkerholm

Onsdag begynder idrætsforeningen at samle ind til klubhuset, og der skal skaffes 1,5 mio. kr.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Idrætsforeningen vil gerne lade andre bruge huset også.

KLOKKERHOLM:Nu er Klokkerholm Idrætsforening ved at være klar til at gå i gang med at samle penge til et nyt klubhus på stadion i Klokkerholm. Gruppen, der arbejder med et nyt klubhus, har på et netop afholdt møde gjort status over forarbejdet, ligesom kommende aktiviteter er lagt i rammer. Det nuværende klubhus lever ikke op til nutidens krav. Der er 200 faste brugere i den største del af året, og de har længe ønsket bedre forhold. Det er planen at bygge klubhuset på den gamle skøjtebane øst for det nuværende klubhus. Det skal efter planen rumme fire moderne omklædningsrum. Der skal være plads til 15-20 personer i omklædningsrummene. Desuden skal der være køkken, kontor, mødelokale samt cafeteria, og herfra skal der være udsigt ud over banerne. Det er planen at finansiere klubhusbyggeriet ved egenbetaling, med penge fra fonde samt ved lokal, frivillig arbejdskraft. der skal skaffes 1,5 mio. kr. i form at lån, tilskud og sponsorater fra borgere i Klokkerholm og omegn samt fra erhvervslivet. Fra onsdag 5. september og to uger frem vil repræsentanter fra Klokkerholm Idrætsforening besøge alle husstande i Klokkerholm og Ørum. Projektet blev præsenteret for de mange, der besøgte Open By Night i Klokkerholm. I idrætsforeningen har man den holdning, at et nyt klubhus vil få stor betydning for ikke kun byen, men hele området. Idrætsforeningen mener, at et godt fritidsliv er med til at skaffe tilflyttere til byen. Dermed sikres skole, byens forretninger med mere. Idrætsforeningen er positivt stemt over for, at andre kan benytte klubhuset, når idrætsforeningen ikke bruger det. Brønderslev Kommune har vist sig positiv over for projektet. Det første tilsagn er kommet i form af 250.000 kr. fra Hellevad-Ørum Sparekasses Fond.