Ungdomsuddannelser

Stor regning til Skagen

Lovændring giver ekstra udgift til kommunen

SKAGEN:Johnnie Møller Knudsen, social- og sundhedsdirektør ved Skagen Kommune, orienterede forleden social- og sundhedsudvalget om, at der efter al sandsynlighed var en ekstra regning på 675.000 kroner på vej til Skagen Kommune, som der ikke er taget højde for i budgettet for næste år. Baggrunden var, at antallet af elever på produktionsskoler på landsplan i de tre første kvartaler af 2004 har været væsentlig højere, end der var kalkuleret med fra statens side, og det vil så ifølge gældende lov på området udløse ekstra regninger til de kommuner, hvor der er produktionsskoler, uanset om den enkelte kommune har holdt sig inden for rammerne. Efter at have givet beskeden til udvalget blev Johnnie Møller Knudsen så opmærksom på et nyt lovforslag fremsat af undervisningsminister Ulla Tørnæs, og dermed dukkede også håbet op om at slippe for den ekstra regning, lige indtil han havde fået nærlæst teksten. For ganske vist betyder lovforslaget, hvis det bliver vedtaget, at "strafgebyret" på de 675.000 kroner alligevel ikke bliver til noget, men til gengæld skal kommunerne så betale mere i tilskud per elev, uanset antallet på landsplan. Så nu kan Skagen Kommune i stedet ifølge Johnnie Møller Knudsens beregninger vente en ekstra regning på 1,29 millioner kroner. - Det er rent ad h. til. De konstaterer ganske vist, at den "strafafgift", som de lagde oveni det, som kommunen ellers skulle betale til produktionsskolen, ikke har virket efter hensigten, men nu lægger de så op til generelt at forhøje kommunernes tilskud, og der er næsten tale om en fordobling. Den eneste fordel ved det her, er at vi fremover ved, hvad udgiften bliver, siger Johnnie Møller Knudsen. Han er især utilfreds med, at man i lovforslaget lægger op til, at der i 2005 skal afregnes for aktivitet afholdt i 2004 med de nye forhøjede takster, der fastsættes på finansloven for 2005. - Jeg synes simpelthen, at det er uartigt, at man kan finde på at gøre sådan noget med tilbagevirkende kraft. Det er jo totalt umuligt med den adfærd at styre et budget for den enkelte kommune. Folketinget har 2. behandling af sagen i dag, og forventer med dispensation at gennemføre 3. behandlingen af sagen allerede fredag. Og der skulle i forvejen være flertal for forslaget. Det skal retfærdigvis siges, at regeringens beregninger forudsiger en noget mindre ekstra regning til Skagen Kommune. Her gættes der på en kvart million kroner ekstra i forhold til det, som Skagen Kommune skulle have betalt efter den nuværende ordning. Den lokale socialdemokratiske folketingsmedlem, Bjarne Laustsen, er stærkt kritisk over for forslaget. - Lige nu er der ingen, der med sikkerhed kan sige, hvad det kommer til at koste ekstra for den enkelte kommune. Vi stemmer imod forslaget, både fordi det sker med tilbagevirkende kraft, og fordi det lægger ekstra byrder på de små kommuner med små produktionsskoler, som vi mener, der udgør et godt grundlag til elever, som ikke kan klare en erhvervsuddannelse. Hvorfor skal disse kommuner straffes, spørger Bjarne Laustsen.